ศบค.พบผู้ติดเชื้อเพิ่มรวม 34 ราย ในไทย 12 ราย ตปท.อีก 22 ราย

ศบค. รายงานสถานการณ์โควิด-19 วันที่ 19 ธ.ค.63 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 34 ราย 12 รายติดในประเทศ 22 ราย มาจากต่างประเทศ ดันยอดติดเชื้อสะสม 4,331 ราย
ศบค.พบผู้ติดเชื้อเพิ่มรวม 34 ราย ในไทย 12 ราย ตปท.อีก 22 ราย

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์วันนี้ 19 ธ.ค. 63 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 34 ราย แบ่งเป็น ติดเชื้อในไทย 12 ราย และ เดินทางจากต่างประเทศ 22 ราย ดันยอดติดเชื้อยืนยันสะสม 4,331 ราย รักษาหายวันนี้เพิ่ม 19 ราย รักษาหายแล้วรวม 4,024 ราย วันนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม ยังคงเดิมที่ 60 ราย

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้ง 34 ราย รายละเอียดดังนี้
1.ติดเชื้อในประเทศ สัมผัสผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้า
- หญิงไทย อายุ 95 ปี สัญชาติไทย เกษียณอายุ ( ผู้ป่วยติดเตียง) ตรวจหาเชื้อวันที่ 17 ธ.ค. 63 ผลพบเชื้อ ไม่มีอาการ รักษาตัวที่ รพ.สมุทรสาคร

- หญิงไทย อายุ 73 ปี เกษียณอายุ ตรวจหาเชื้อวันที่ 17 ธ.ค. 63 ผลพบเชื้อ ไม่มีอาการ รักษาตัวที่ รพ.สมุทรสาคร

- หญิงไทย อายุ 57 ปี อาชีพ ว่างงาน ตรวจหาเชื้อวันที่ 17 ธ.ค. 63 ผลพบเชื้อ มีอาการไอ รักษาตัวที่ รพ.สมุทรสาคร

- เพศชาย อายุ 40 ปี สัญชาติเมียนมา อาชีพ รับจ้าง ตรวจหาเชื้อวันที่ 17 ธ.ค. 63 ผลพบเชื้อ ไม่มีอาการ รักษาตัวที่ รพ.สมุทรสาคร

- หญิงไทย อายุ 24 ปี อาชีพ รับจ้าง ตรวจหาเชื้อวันที่ 17 ธ.ค. 63 ผลพบเชื้อ มีอาการไอ ปวดศรีษะ รักษาตัวที่ รพ.สมุทรสาคร
- เพศชาย อายุ 32 ปี สัญชาติเมียนมา อาชีพ รับจ้าง ตรวจหาเชื้อวันที่ 17 ธ.ค. 63 ผลพบเชื้อ มีไข้ รักษาตัวที่ รพ.เอกชน

- เพศชาย อายุ 41 ปี อาชีพเสมียน ตรวจหาเชื้อวันที่ 17 ธ.ค. 63 ผลพบเชื้อไม่มีอาการ รักษาตัวที่ รพ.สมุทรสาคร

- เพศหญิง อายุ 43 ปี สัญชาติเมียนมา อาชีพ รับจ้าง ตรวจหาเชื้อวันที่ 17 ธ.ค. 63 ผลพบเชื้อ มีไข้ รักษาตัวที่ รพ.สมุทรสาคร

2.ติดเชื้อในประเทศ อยู่ระหว่างสอบสวน

- ชายไทย อายุ 42 ปี อาชีพ ค้าขาย ตรวจหาเชื้อวันที่ 17 ธ.ค. 63 ผลพบเชื้อ มีไข้ ปวดศีรษะ มีน้ำมูก รักษาตัวที่ รพ.สมุทรสาคร

- หญิงไทย อายุ 20 ปี อาชีพ พนักงานบริษัท ตรวจหาเชื้อวันที่ 18 ธ.ค. 63 ผลพบเชื้อ มีอาการปวดกล้ามเนื้อ ไข้ มีน้ำมูก ลิ้นไม่รับรส รักษาตัวที่ รพ.เอกชน

- หญิงไทย อายุ 49 ปี อาชีพ พนักงานเก็บเงิน ตรวจหาเชื้อวันที่ 18 ธ.ค. 63 ผลพบเชื้อ มีอาการปวดศีรษะ มีเสมหะ จมูกไม่ได้กลิ่น รักษาตัวที่ รพ.เอกชน

- ชายไทย อายุ 23 ปี อาชีพ พนักงานบริษัท ตรวจหาเชื้อวันที่ 18 ธ.ค. 63 ผลพบเชื้อ มีอาการเจ็บคอ มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น รักษาตัวที่ รพ.เอกชน

3.ติดเชื้อจากต่างประเทศ
- เพศหญิง อายุ 44 ปี สัญชาติไทย อาชีพ ค้าขาย เดินทางมาจากประเทศ เคนยา ถึงไทย 3 ธ.ค. 63 ตรวจหาเชื้อวันที่ 15 ธ.ค. 63 ผลพบเชื้อ ไม่มีอาการ รักษาตัวที่ รพ.ศุขเวช
มาจากเยอรมนี 2 ราย
- เพศชาย อายุ 42 ปี สัญชาติไทย ถึงไทย 3 ธ.ค. 63 ตรวจหาเชื้อวันที่ 15 ธ.ค. 63 ผลพบเชื้อ ไม่มีอาการ รักษาตัวที่ รพ.เอกชน
- เพศชาย อายุ 36 ปี สัญชาติเยอรมนี ถึงไทย 11 ธ.ค. 63 ( ต่อเครื่องจากตุรกี ) ตรวจหาเชื้อวันที่ 17 ธ.ค. 63 ผลพบเชื้อ ไม่มีอาการ รักษาตัวที่ รพ.เอกชน

มาจากประเทศสหรัฐอเมริกา 2 ราย
- เพศหญิง อายุ 22 ปี สัญชาติอเมริกัน อาชีพ ครู ถึงไทย 4 ธ.ค. 63 ( ต่อเครื่องจากกาตาร์) ตรวจหาเชื้อวันที่ 16 ธ.ค. 63 ผลพบเชื้อ ไม่มีอาการ รักษาตัวที่ รพ.เอกชน
- เพศชาย อายุ 50 ปี สัญชาติอเมริกัน ถึงไทย 11 ธ.ค. 63 ( ต่อเครื่องจากเกาหลี ) ตรวจหาเชื้อวันที่ 16 ธ.ค. 63 ผลพบเชื้อ ไม่มีอาการ รักษาตัวที่ รพ.เอกชน

- เพศหญิง อายุ 35 ปี สัญชาติไทย อาชีพ พนักงานนวด ( อดีตผู้ต้องขังในเรือนจำที่ประเทศบาห์เรน ) เดินทางจากประเทศ บาห์เรน ถึงไทย 6 ธ.ค. 63 ตรวจหาเชื้อวันที่ 17 ธ.ค. 63 ผลพบเชื้อ ไม่มีอาการ รักษาตัวที่ รพ.ชลบุรี

มาจากประเทศสหราชอาณาจักร 4 ราย
- เพศชาย อายุ 38 ปี สัญชาติอังกฤษ อาชีพ วิศวกร เดินทางจาก ถึงไทย 10 ธ.ค. 63 ตรวจหาเชื้อวันที่ 15 ธ.ค. 63 ผลพบเชื้อ ไม่มีอาการ รักษาตัวที่ รพ.เอกชน
- เพศชาย อายุ 57 ปี สัญชาติอังกฤษ เกษียณอายุ เดินทางจาก ถึงไทย 10 ธ.ค. 63 ( ต่อเครื่องที่สหอาหรับเอมิเรดส์) ตรวจหาเชื้อวันที่ 15 ธ.ค. 63 ผลพบเชื้อ ไม่มีอาการ รักษาตัวที่ รพ.เอกชน
- เพศหญิง อายุ 16 ปี สัญชาติไทย เป็นนักเรียน เดินทางจาก ถึงไทย 14 ธ.ค. 63 ตรวจหาเชื้อวันที่ 16 ธ.ค. 63 ผลพบเชื้อ ไม่มีอาการ รักษาตัวที่ รพ.เอกชน
- เพศชาย อายุ 36 ปี สัญชาติสหารัฐอเมริกา เดินทางจาก ถึงไทย 17 ธ.ค. 63 ( ต่อเครื่องที่สหรัฐอาหรับอมิเรดส์) ตรวจหาเชื้อวันที่ 17 ธ.ค. 63 ผลพบเชื้อ ไม่มีอาการ รักษาตัวที่ รพ.เอกชน

- เพศหญิง อายุ 37 ปี สัญชาติสหารัฐเซีย อาชีพ แม่บ้าน เดินทางจากประเทศรัฐเซีย ถึงไทย 11 ธ.ค. 63 ( ต่อเครื่องที่ตุรกี) ตรวจหาเชื้อวันที่ 16 ธ.ค. 63 ผลพบเชื้อ ไม่มีอาการ รักษาตัวที่ รพ.เอกชน

มาจากประเทศบังกลาเทศ 2 ราย
- เพศหญิง อายุ 58 ปี สัญชาติบังกลาเทศ อาชีพ แม่บ้าน ถึงไทย 11 ธ.ค. 63 ตรวจหาเชื้อวันที่ 16 ธ.ค. 63 ผลพบเชื้อ ไม่มีอาการ รักษาตัวที่ รพ.เอกชน

- เพศหญิง อายุ 59 ปี สัญชาติบังกลาเทศ อาชีพ นักธุรกิจ ถึงไทย 11 ธ.ค. 63 ตรวจหาเชื้อวันที่ 16 ธ.ค. 63 ผลพบเชื้อ ไม่มีอาการ รักษาตัวที่ รพ.เอกชน

- เพศหญิง อายุ 53 ปี สัญชาติไทย อาชีพ แรงงานก่อสร้าง เดินทางจากประเทศ สหรัฐเอมิเรดส์ ถึงไทย 11 ธ.ค. 63 ตรวจหาเชื้อวันที่ 16 ธ.ค. 63 ผลพบเชื้อ ไม่มีอาการ รักษาตัวที่ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร์

- เพศหญิง อายุ 31 ปี สัญชาติไทย อาชีพ นักกีฬา เดินทางจากประเทศใต้หวัน ถึงไทย 11 ธ.ค. 63 ตรวจหาเชื้อวันที่ 16 ธ.ค. 63 ผลพบเชื้อ ไม่มีอาการ รักษาตัวที่ รพ.เอกชน

มาจากประเทศนามิเบีย 2 ราย
- เพศชาย อายุ 44 ปี สัญชาติอเจติน่า อาชีพ พนักงานบริษัท ถึงไทย 11 ธ.ค. 63 ( ต่อเครื่องที่สหรัฐอาหรับเอมิเรดส์ ) ตรวจหาเชื้อวันที่ 16 ธ.ค. 63 ผลพบเชื้อ ไม่มีอาการ รักษาตัวที่ รพ.เอกชน
- เพศชาย อายุ 39 ปี สัญชาติแคนนาดา อาชีพ พนักงานบริษัท ถึงไทย 11 ธ.ค. 63 ( ต่อเครื่องที่สหรัฐอาหรับเอมิเรดส์ ) ตรวจหาเชื้อวันที่ 16 ธ.ค. 63 ผลพบเชื้อ ไม่มีอาการ รักษาตัวที่ รพ.เอกชน

- เพศชาย อายุ 45 ปี สัญชาติไทย ถึงไทย 12 ธ.ค. 63 เดินทางจากประเทศเนเธอร์แลนด์ ตรวจหาเชื้อวันที่ 16 ธ.ค. 63 ผลพบเชื้อ ไม่มีอาการ รักษาตัวที่ รพ.สมุทรปราการ

มาจากประเทศซาอุดิอาระเบีย 2 ราย
- เพศชาย อายุ 7 ปี สัญชาติไทย เป็นนักเรียน ถึงไทย 12 ธ.ค. 63 ( ต่อเครื่องที่สหรัฐอาหรับเอมิเรดส์ ) ตรวจหาเชื้อวันที่ 16 ธ.ค. 63 ผลพบเชื้อ ไม่มีอาการ รักษาตัวที่ รพ.บางละมุง
- เพศชาย อายุ 15 ปี สัญชาติไทย เป็นนักเรียน ถึงไทย 12 ธ.ค. 63 ( ต่อเครื่องที่สหรัฐอาหรับเอมิเรดส์ ) ตรวจหาเชื้อวันที่ 16 ธ.ค. 63 ผลพบเชื้อ ไม่มีอาการ รักษาตัวที่ รพ.บางละมุง

- เพศชาย อายุ 44 ปี สัญชาติอินเดีย เดินทางจากประเทศอินเดีย ถึงไทย 12 ธ.ค. 63 ตรวจหาเชื้อวันที่ 17 ธ.ค. 63 ผลพบเชื้อ ไม่มีอาการ รักษาตัวที่ รพ.เอกชน

- เพศชาย อายุ 64 ปี ( มีโรคประจำตัว ) สัญชาติอิตาลี เดินทางจากประเทศอิตาลี ถึงไทย 12 ธ.ค. 63 ตรวจหาเชื้อวันที่ 17 ธ.ค. 63 ผลพบเชื้อ หายใจลำบาก มีใข้ รักษาตัวที่ รพ.เอกชน

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co