สาธารณสุข ตั้งปม หาเหตุแห่ง การแพร่ระบาด โควิด ใน สมุทรสาคร

สาธารณสุข ตั้งปมเหตุ การแพร่ระบาด โควิด สมุทรสาคร
สาธารณสุข ตั้งปม หาเหตุแห่ง การแพร่ระบาด โควิด ใน สมุทรสาคร

การแพร่กระจายของโควิด-19 ใน จ.สมุทรสาคร สู่จังหวัดอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวพันธ์กับ ตลาดกลางกุ้ง จ.สมุทรสาคร ทำให้หลายคนตั้งข้อสงสัยว่า กระแพร่เชื้อในครั้งนี้ จุดเริ่มต้นเกิดจากปัญหาอะไร หรือเกิดจากใคร ?


นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ข้อมูลในเรื่องนี้ไว้ว่า การติดเชื้อโควิด-19 ใน จ.สมุทรสาคร เริ่มต้นจากวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ที่มีการพบการติดเชื้อของผู้ป่วยหญิงไทย อายุ 67 ปี ซึ่งเป็นเจ้าของแพกุ้ง ที่ตลาดกลางกุ้ง จ.สมุทรสาคร
เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่า ผู้ป่วยรายนี้ไม่มีประวัติเดินทางไปต่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข จึงคาดว่าผู้ป่วยรายนี้ไม่ใช่ผู้นำเชื้อหรือต้นเชื้อคนแรก

ภาพจากอีจัน

ทีมสอบสวนโรคจึงค้นหาสาเหตุของการติดเชื้อ และสันนิษฐานว่าอาจเกี่ยวข้องกับแรงงานเมียนมา
ซึ่งตลาดกลางกุ้งมีแรงงานเมียนมาจำนวนมาก เมื่อทำการตรวจคัดกรองเชิงรุกในพื้นที่พบว่า มีการติดเชื้อจำนวนมาก ร้อยละ 90 เป็นแรงงานเมียนมา ส่วนใหญ่ไม่มีอาการ เนื่องจากมีการพักอาศัยในพื้นที่แออัดและอยู่ใกล้ชิดกันในชีวิตประจำวัน

ภาพจากอีจัน

นายแพทย์เกียรติภูมิ เปิดเผยอีกว่า ขณะนี้ได้ควบคุมโรคให้อยู่ใน จ.สมุทรสาคร โดยล็อกดาวน์พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง คือ บริเวณตลาดกลางกุ้งและแหล่งระบาด ส่วนพื้นที่อื่นภายใน จ.สมุทรสาคร ก็ควบคุมไม่ให้แรงงานต่างด้าวเข้าออกพื้นที่ ทำให้การแพร่ระบาดอยู่ในพื้นที่จำกัด
ส่วนผู้ที่มาซื้อขายในตลาดดังกล่าว แล้วออกไปสู่จังหวัดอื่นสามารถติดตามทุกรายได้ ขณะนี้บางจังหวัดพบผู้ป่วยประมาณ 1-2 ราย แต่การควบคุมตรวจจับได้รวดเร็ว ทำให้สามารถสอบสวนโรคค้นหาผู้สัมผัสและควบคุมเฝ้าระวังอาการได้ หากพ้นระยะเฝ้าระวังก็จะกลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติ
ซึ่งตัวเลขผู้ติดเชื้อของ จ.สมุทรสาคร อาจเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีการตรวจคัดกรองเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง แต่หากภายใน 1 สัปดาห์ตัวเลขผู้ติดเชื้อเริ่มนิ่ง คาดว่าจะสามารถควบคุมได้ภายใน 2-4 สัปดาห์

ขณะที่โรคกำลังระบาด สิ่งสำคัญที่เราต้องทำ คือการป้องกันตัวเองจากเชื้อโรคให้ดีที่สุด เริ่มจากการ สวมหน้ากาก ล้างมือ รักษาระยะห่าง ไม่เข้าสถานที่แออัด หากมีอาการทางเดินหายใจ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ให้สวมหน้ากากอนามัยและไปพบแพทย์ทันที ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะ

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co