โรงพยาบาลนครปฐม ประกาศ งดเยี่ยม ผู้ป่วย ลดแพร่ โควิด

โรงพยาบาลนครปฐม ประกาศ งดเยี่ยม ผู้ป่วย ทุกกรณี ตั้งแต่วันนี้ (21 ธ.ค. 63) เป็นต้นไป ลดการแพร่กระจายเชื้อไวรัส โควิด
โรงพยาบาลนครปฐม ประกาศ งดเยี่ยม ผู้ป่วย ลดแพร่ โควิด

จากกรณีที่มีการพบการติดเชื้อ โควิด ในจังหวัด สมุทรสาคร นายแพทย์สามารถ ถิระศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด นครปฐม จึงได้สั่งการให้มีการสำรวจ แรงงานต่างด้าว โดยผลการตรวจกลุ่มผู้มีประวัติสัมผัสโรคจากตลาดกุ้งมหาชัย จังหวัดนครปฐม จำนวน 158 ราย พบว่า ติดเชื้อ โควิด 2 ราย และอยู่ระหว่างการสอบสวนโรค ล่าสุด (21 ธ.ค. 63) โรงพยาบาลนครปฐม ออกประกาศ งดเยี่ยม ผู้ป่วย ในโรงพยาบาลทุกกรณี

ภาพจากอีจัน
"เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อ ไวรัส โควิด ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อไวรัส และความปลอดภัยของผู้ป่วยที่นอนพักรักษาตัวใน โรงพยาบาล
ภาพจากอีจัน
จึงขอความร่วมมือผู้รับบริการ งดเยี่ยมทุกกรณี ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป
ทางโรงพยาบาลแนะนำให้ญาติผู้ป่วย สามารถเยี่ยมผ่านทางโทรศัพท์ วิดีโอคอล หรือวิธีอื่นแทนการเดินทางมาโรงพยาบาล”
สำหรับสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด ในประเทศไทยในขณะนี้ ทางกระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศการระบาดระลอกใหม่ในไทยเรียบร้อยแล้ว
อีจัน
www.ejan.co