สถานการณ์น้ำ วันนี้ ใต้ฝนหนัก แม่น้ำหลักแนวโน้มลด

สถานการณ์น้ำ วันนี้ ต้องเฝ้าระวังพื้นที่น้ำน้อย 11 แห่ง ภาคใต้ฝนตกหนัก ส่วนค่าความเค็มอยู่เกณฑ์ปกติ
สถานการณ์น้ำ วันนี้ ใต้ฝนหนัก แม่น้ำหลักแนวโน้มลด

กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ หรือ กอนช. สรุป สถานการณ์น้ำ ในภาพรวมของประเทศ วันนี้ (24 ธันวาคม 2563) บริเวณพื้นที่ ภาคใต้ โดยเฉพาะจังหวัดนราธิวาส และยะลา จะมีฝนตกหนัก
ส่วนแม่น้ำสายหลัก ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก น้ำน้อยถึงมาก และมีแนวโน้มลดลง
ปริมาณน้ำใช้การ ในแหล่งน้ำขนาดใหญ่อยู่ที่ 42% หรือ 20,206 ล้าน ลบ.ม. มีพื้นที่เฝ้าระวังน้ำน้อย จำนวน 11 แห่ง ส่วนคุณภาพน้ำ จุดเฝ้าระวังเพื่อการอุปโภค-บริโภค แม่น้ำเจ้าพระยา ค่าความเค็มอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ขณะที่ สถานการณ์น้ำ ภาคการเกษตร แม่น้ำท่าจีน แม่น้ำแม่กลอง และแม่น้ำบางปะกง ค่าความเค็มอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเช่นกัน 

ภาพจากอีจัน
อีจัน
www.ejan.co