สถานการณ์น้ำ วันนี้ มรสุม กำลังอ่อนพัดปกคลุม อ่าวไทย และ ภาคใต้

สถานการณ์น้ำ วันนี้ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ กำลังอ่อนพัดปกคลุม อ่าวไทย และ ภาคใต้
สถานการณ์น้ำ วันนี้ มรสุม กำลังอ่อนพัดปกคลุม อ่าวไทย และ ภาคใต้

กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ หรือ กอนช. สรุปสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ วันนี้ (28 ธันวาคม 2563) มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังอ่อนพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ทำให้มีฝนน้อยในระยะนี้ และภาคใต้มีฝนตกหนัก บริเวณ จังหวัดนราธิวาส

ภาพจากอีจัน
ส่วนแม่น้ำสายหลัก น้ำน้อยถึงน้ำมาก มีแนวโน้มทรงตัว ปริมาณน้ำใช้การ จากแหล่งน้ำทุกขนาด 26,737 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 46 แหล่งน้ำขนาดใหญ่ 19,934 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 42% มีพื้นที่เฝ้าระวังน้ำน้อย จำนวน 11 แห่ง
คุณภาพน้ำ บริเวณจุดเฝ้าระวังน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค แม่น้ำเจ้าพระยา ที่สถานีสูบน้ำสำแล จังหวัดปทุมธานี ค่าความเค็มอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ส่วนน้ำเพื่อการเกษตร แม่น้ำท่าจีน แม่น้ำแม่กลอง และแม่น้ำบางปะกง ค่าความเค็มอยู่ในเกณฑ์มาตรฐา
นอกจากนี้ กอนช. ยังได้ติดตามคุณภาพน้ำ ณ จุดเฝ้าระวังเเม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2563 เวลา 13.40 น. พบว่าค่าความเค็มบริเวณสถานีที่ใกล้เคียงสถานีสูบน้ำสำเเล ตำบลบ้านกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี มีค่าความเค็มอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ได้แก่ วัดมะขาม 0.24 กรัม/ลิตร แต่บริเวณสะพานพระนั่งเกล้ามีค่าความเค็ม 2.75 กรัม/ลิตร หากมีค่าความเค็มมากกว่านี้ อาจส่งกระทบต่อคุณภาพสำหรับผลิตน้ำประปาในระยะต่อไป จึงแจ้งกรมชลประทานร่วมกับการประปานครหลวง กำหนดแนวทางการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพน้ำ สำหรับการอุปโภค – บริโภค
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co