สถาบันเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม แก้ปัญหาตร.เอี่ยวบ่อนการพนัน

สถาบันเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ขอนายกรัฐมนตรีเร่งแก้ปัญหาหัวหน้าตำรวจ ทุจริตต่อหน้าที่ ปล่อยให้มีบ่อนการพนันในพื้นที่
สถาบันเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม แก้ปัญหาตร.เอี่ยวบ่อนการพนัน

สถาบันเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม (สป.ยธ.) ได้ออกแถลงการณ์ เรื่อง ขอให้นายกรัฐมนตรีเร่งแก้ปัญหาหัวหน้าตำรวจระดับต่างๆ ทุจริตต่อหน้าที่ หรือมีพฤติกรรมปล่อยปละละเลยให้มีบ่อนการพนันและอบายมุขผิดกฎหมายในพื้นที่
ทั้งนี้ เนื้อหา แถลงการณ์ ระบุว่า ตามที่นพ.อภิรัต กตัญญูตานนท์ สาธารณสุขจังหวัดชลบุรีได้ออกประกาศเมื่อวันที่ 26 ธ.ค.ที่ผ่านมา แจ้งเตือนประชาชนผู้เข้าไปเล่นการพนันในบ่อนเขต อ.เมือง จังหวัดระยอง และ ต.พัทยา จังหวัดชลบุรี ให้รีบกักตัว และไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด
เนื่องจากได้สอบสวนโรคพบว่ามีผู้ติดเชื้อจากบ่อนการพนันทั้งสองแห่งจำนวนมาก ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดไปทั้งจังหวัดระยองและทั่วประเทศมากมาย สร้างความเสียหายต่อชาติและประชาชนอย่างร้ายแรงเหลือคณานับ และต่อมากองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็ได้จับบ่อนการพนันขนาดใหญ่ในพื้นที่ สน.ทุ่งสองห้อง กรุงเทพมหานครอีกนั้น
เป็นรู้กันดีในหมู่ประชาชนและตำรวจผู้น้อยตลอดมาว่า บ่อนการพนันและแหล่งอบายมุขทุกแห่งในประเทศไทย เกิดขึ้นและดำรงอยู่ได้ก็ด้วยการสนับสนุน รู้เห็นเป็นใจของตำรวจผู้ใหญ่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบระดับต่างๆ ด้วยกันทั้งสิ้น ตั้งแต่หัวหน้าสถานี ผู้บังคับการ ผู้บัญชาการ และแม้กระทั่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบางยุคสมัย ก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด และปัญหาสังคมด้านต่างๆ ขึ้นมากมาย ซึ่งหลังการยึดอำนาจ หัวหน้า คสช.ได้ออกคำสั่งที่ 22/2558 ให้ฝ่ายปกครองมีหน้าที่ในการสืบสวนจับกุมด้วย ทำให้กรมการปกครอง ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอหลายแห่ง ได้ดำเนินการจับกุมเองในหลายพื้นที่ที่ตำรวจไม่ดำเนินการ
หลังการจับกุม ผู้บังคับบัญชาของตำรวจก็จะใช้วิธีสั่งให้ผู้รับผิดชอบระดับต่างๆ ไปปฏิบัติราชการ ศปก.ตร.จังหวัด หรือ ตร.ภาค กันมากมาย แต่สุดท้าย ไม่เคยปรากฏว่ามีตำรวจคนใดถูกดำเนินคดีอาญาหรือลงโทษวินัยร้ายแรง ไล่ออก หรือปลดออกจากราชการเลย ซึ่งสะท้อนว่า ผู้บังคับบัญชาตำรวจผู้รับผิดชอบไม่ได้มีความจริงใจในการสืบสวนสอบสวนหาพยานหลักฐานเพื่อนำไปสู่การดำเนินคดีอาญา หรือลงโทษทางวินัยร้ายแรงต่อตำรวจผู้กระทำผิดแต่อย่างใด ซ้ำยังเป็นพฤติการณ์ที่ส่อแสดงว่าบางคนรู้เห็นเป็นใจให้มีการกระทำดังกล่าวอีกด้วย

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
จึงขอเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีแสดงความจริงใจในการแก้ปัญหาแหล่งอบายมุขทุกประเภทที่ทำลายสังคมรวมทั้งเด็กและเยาวชนอย่างเด็ดขาด โดยสั่งการไปยังหน่วยเกี่ยวข้องดังนี้
1. กรณีมีหน่วยอื่นไปจับบ่อนการพนัน เครื่องจักรการพนัน(ตู้ม้า ตู้สล๊อต) หรือสถานบริการผิด
กฎหมายในพื้นที่ใด ให้ถือว่า ผบก. ผบช. รวมทั้งระดับรองฯ และ ผบก.ศูนย์สืบสวนผู้รับผิดชอบ ไม่เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการอย่างร้ายแรง ให้ ผบ.ตร. ออกคำสั่ง “สำรองราชการ”ทุกคนทันทีโดยให้ดำเนินการในกรณีการเปิดบ่อนจังหวัดระยอง พัทยา จังหวัดชลบุรี และ สน.ทุ่งสองห้อง เป็นลำดับแรก
2. สั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ดำเนินการสืบสวนว่า บ่อนการพนันทั้งสามแห่งตามข้อ ๑. มีผู้ใดเป็นนายทุนหรือเจ้าของที่แท้จริง มีความสัมพันธ์กับข้าราชการตำรวจผู้ใหญ่คนใด และระดับใดในสำนักงานตำรวจแห่งชาติทั้งปัจจุบันและอดีตหรือไม่อย่างไร? และเหตุใดจึงเปิดอยู่ได้โดยไม่ถูกตำรวจพื้นที่ในระดับสถานีจับกุม หรือรายงานปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติให้หน่วยเหนือทราบเพื่อดำเนินการ?
3. เร่งปฏิรูปตำรวจโดยนำร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ ฉบับที่คณะกรรมการตามรัฐธรรมนูญโดยนายมีชัย ฤชุพันธุ์ เป็นประธานเข้าสู่การพิจารณาของสภาฯ เพื่อตราเป็นกฎหมายเพื่อให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์การแต่งตั้งโยกย้าย รวมทั้งการแยกสายงานสอบสวนให้เป็นอิสระจากฝ่ายป้องกันอาชญากรรมและในเรื่องอื่นๆ ที่เสนอตามร่างกฎหมายดังกล่าวโดยเร็ว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co