กรมสรรพากร ยัน เงินคนละครึ่ง - เราเที่ยวด้วยกัน ไม่ต้องเสีย ภาษี !

กรมสรรพากร ยืนยัน เงินที่ได้จาก รัฐบาล คนละครึ่ง - เราเที่ยวด้วยกัน ได้รับการยกเว้น ภาษี
กรมสรรพากร ยัน เงินคนละครึ่ง - เราเที่ยวด้วยกัน ไม่ต้องเสีย ภาษี !

เริ่มต้นปีใหม่ คนที่ได้เงินจาก “คนละครึ่ง” จำนวน 3,000 บาท หรือ “เราเที่ยวด้วยกัน” ที่ได้รับส่วนลดค่าที่พักโรงแรม และคูปองค่าอาหาร คงกำลังเริ่มใช้เงินที่ได้รับจากโครงการ

เเต่กลับมีกระแสว่าคนที่ได้รับเงิน จากทั้ง 2 โครงการนี้ ให้ถือเป็นรายได้ที่ต้องนำไปรวมคำนวณเสียภาษีเงินได้ ?

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน


ล่าสุด นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เผยว่า “คณะรัฐมนตรีและกระทรวงการคลังเห็นชอบให้ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับประชาชนที่ได้รับเงินจากมาตรการช่วยเหลือของรัฐบาลมาตั้งแต่แรกอยู่แล้ว โดยให้กรมสรรพากรยกร่างกฎหมายเสนอต่อไป

แต่เนื่องจากมีการขยายมาตรการหลายครั้ง จึงต้องประมวลมาตรการทั้งหมด เพื่อร่างกฎหมายเสนอกระทรวงการคลังและคณะรัฐมนตรีในคราวเดียว โดยจะมีการยกเว้นภาษีสำหรับเงินที่ได้รับในปีภาษี 2563 ซึ่งต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีในปี 2564 และเงินได้ที่ได้รับในปีภาษี 2564 ซึ่งต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีในปี 2565 ด้วย”

ภาพจากอีจัน
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co