กอนช. แจ้ง เขื่อนบางลาง ยะลา เพิ่มการระบายน้ำ เนื่องจาก ฝนตกหนัก ในพื้นที่

กอนช. ประเมินปริมาณ ฝนตกหนัก พื้นที่ภาคใต้ จึงออกประกาศ แจ้ง เขื่อนบางลาง ยะลา เพิ่มการระบายน้ำ
กอนช. แจ้ง เขื่อนบางลาง ยะลา เพิ่มการระบายน้ำ เนื่องจาก ฝนตกหนัก ในพื้นที่
ภาพจากอีจัน

ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ในฐานะรองผู้อำนวยการกองอำนวยกรน้ำแห่งชาติ (กอนช.) เปิดเผยว่า กอนช.ได้ออกประกาศฉบับที่ 1/2564 เรื่อง เฝ้าระวังพื้นที่น้ำล้นตลิ่ง และน้ำท่วมขังบริเวณภาคใต้ตอนล่าง โดยเฉพาะจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เนื่องจะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก ระหว่างวันที่ 4-5 มกราคม ที่ผ่านมา ส่งผลให้มีฝนตกสะสมในพื้นที่มากกว่า 90 มิลลิเมตร และจากการติดตามสถานการณ์น้ำเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา อยู่ในความดูแลของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ปัจจุบันมีปริมาณน้ำ 1,383 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 95 ของความจุ
โดยผลการประเมินสถานการณ์จากฝนคาดการณ์ (One Map) ในช่วงวันที่ 5-7 มกราคม 2564 ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ ทำให้มีน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำเพิ่มขึ้น คาดการณ์ว่าเขื่อนบางลาง จะมีปริมาณน้ำมากกว่าร้อยละ 100 ของความจุ ดังนั้น จึงมีแผนเพิ่มการระบายน้ำ ผ่านอาคารระบายน้ำล้น ลงสู่แม่น้ำปัตตานีปริมาณ 30 – 40 ล้านลูกบาศก์เมตร/วัน ตั้งแต่วันนี้ (6 มกราคม 2564) ถึงวันที่ 12 มกราคม นี้ ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำแม่น้ำปัตตานี บริเวณด้านท้ายเขื่อนเพิ่มขึ้นเอ่อล้นตลิ่งสูงประมาณ 1.5 - 2 เมตร และท่วมขังบริเวณ อำเภอเมือง อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ในวันที่ 6 มกราคม 2564 และท่วมขังบริเวณอำเภอเมือง อำเภอหนองจิก และอำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี ในวันที่ 7 มกราคม 2564

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
อย่างไรก็ตาม สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 4 (สทนช.ภาค 4) ได้ลงพื้นที่หารือร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กรมชลประทาน และหน่วยงานในพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำเขื่อนบางลางอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้การระบายน้ำส่งผลกระทบกับพื้นที่ท้ายน้ำมากเกินไป
ซึ่ง สทนช.ภาค 4 ได้มีการประสานแจ้งเตือนไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา และปัตตานี เพื่อสื่อสารข้อมูลไปยังประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อีกทางหนึ่งด้วย
อีจัน
www.ejan.co