นราธิวาส เจอมรสุม ฝนตกต่อเนื่อง น้ำท่วมขัง

นราธิวาส อ่วม! มรสุมทำ ฝนตกต่อเนื่อง น้ำท่วมขัง 6 อำเภอถูกตัดขาด
นราธิวาส เจอมรสุม ฝนตกต่อเนื่อง น้ำท่วมขัง

วันนี้(6 ม.ค. 64) อิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังแรง พัดปกคลุมอ่าวไทยและพื้นที่ จ.นราธิวาส ตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค. 64 ที่ผ่านมา ส่งผลทำให้มีสภาวะ ฝนตก ลงมาอย่างหนักในพื้นที่ทั้ง 13 อำเภอ ของ จ.นราธิวาส เป็นเวลา 4 วันติดต่อกัน และยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดตก ทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำสายหลัก 2 สาย คือ แม่น้ำสายบุรี และ แม่น้ำสุไหงโก-ลก เอ่อล้นตลิ่ง จากมวลน้ำป่าที่สะสมอยู่บนเทือกเขาสันกาลาคีรี ในพื้นที่ อ.สุคิริน ไหลลงมาสมทบ ส่งผลทำให้มีสภาวะ น้ำท่วมขัง ในพื้นที่ 6 อำเภอ คือ
1. อ.ระแงะ จำนวน 2 ตำบล คือ ต.บองอ และ ต.ตันหยงมัส มีราษฎรได้รับความเดือดร้อน 6 หมู่บ้าน ซึ่งมีระดับ น้ำท่วมขัง สูงโดยเฉลี่ย 40 - 50 ซม.
2. อ.รือเสาะ มีน้ำท่วมขัง 1 ตำบล 2 หมู่บ้าน คือ บ้านท่าเรือ ม.1 และบ้านนาโอน ม.8 ต.รือเสาะ ซึ่งมีน้ำท่วมขังสูงโดยเฉลี่ย 50 ซม.
3. อ.สุคิริน มี น้ำท่วมขัง บ้านเรือนของราษฎรในพื้นที่บ้านไอร์ปูลง ม.7 ต.มาโมง ซึ่งเป็นหมู่บ้านในที่ลุ่มเชิงเขา มี น้ำท่วมขัง สูงกว่า 1 เมตร ราษฎรได้รับความเดือดร้อนกว่า 10 ครัวเรือน
4. อ.สุไหงปาดี มี น้ำท่วมขัง บ้านเรือนราษฎรจำนวน 3 ตำบล 4 หมู่บ้าน คือ บ้านดอเหะ ม.4 บ้านกำปงบือแน ม.6 ต.ริโก๋ บ้านตลิ่งสูง ม.9 ต.สุไหงปาดี และบ้านลาโละ ม.5 ต.สากอ ซึ่งเป็นหมู่บ้านตั้งอยู่ในพื้นที่ราบลุ่ม โดยมีน้ำท่วมขังสูงในภาพรวมโดยเฉลี่ย 50 ซม. ซึ่งหากฝนหยุดตกน้ำจะไหลระบายลงอย่างรวดเร็ว
5. อ.สุไหงโก-ลก ซึ่งมี น้ำท่วมขัง บ้านเรือนของราษฎรที่ปลูกสร้างอยู่ในพื้นที่ราบลุ่มริมตลิ่งของแม่น้ำสุไหงโก-ลก ซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก จำนวน 8 ชุมชน ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก คือ ชุมชนหัวสะพาน ท่ากอไผ่ ท่าโรงเลื่อย ท่าประปา ท่าเจ๊ะกาเซ็ง ท่าโปฮงยามู ท่าบือเร็งในและท่าบือเร็งนอก ซึ่งมีระดับ น้ำท่วมขัง สูงในภาพรวมโดยเฉลี่ย 50 ถึง 100 ซม.

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
นอกจากนี้สภาวะ น้ำท่วม ในครั้งนี้ถือว่าหนักที่สุดอยู่ในพื้นที่ อ.แว้ง ซึ่งรองรับมวลน้ำป่าจากเทือกเขาสันกาลาคีรี ในพื้นที่ อ.สุคิริน คือ หมู่บ้านบูเก๊ะตา ม.2 ต.โล๊ะจูด มีราษฎรอาศัยอยู่กว่า 80 ครัวเรือน โดยมีระดับน้ำท่วมขังสูงโดยเฉลี่ย 60 - 120 ซม. โดยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา ได้นำเรือท้องแบนมาให้การช่วยเหลือประชาชนในการสัญจรไปมา นอกจากนี้ยังมีอีก 5 หมู่บ้าน ที่มีสภาวะน้ำท่วมขังจากปริมาณน้ำฝนที่ตกสะสมลงมา คือ บ้านตือมายู ม.1 ต.เอราวัณ บ้านไม้ฝาด ม.8 ต.กายูคละ บ้านจ๊ะเหม ม.3 บ้านนูโร๊ะ ม.1 และบ้านจะมาแก๊ะ ม.3 ต.แว้ง มีน้ำท่วมขังสูงโดยเฉลี่ย 40 ซม. และน้ำท่วมถนนสายหลัก จำนวน 2 สาย คือ สายบายพาสสุไหงโก-ลก จรดบูเก๊ะตา รถยนต์ทุกชนิดไม่สามารถสัญจรไปมาได้ สายแว้ง จรดบูเก๊ะตา ยานพาหนะทุกชนิดสามารถสัญจรไปมาได้แต่ต้องใช้ความระมัดระวัง
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน


อย่างไรก็ตามสถานการณ์ น้ำท่วม ในครั้งนี้ ยังมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้น จากปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมา และจากมวลน้ำป่าบนเทือกเขาสันกาลาคีรี ที่กำลังไหลระบายลงมาสมทบในแม่น้ำสุไหงโก-ลก ในครั้งนี้

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co