มีผลแล้ว! ราชกิจจานุเบกษา ให้ ประกันสังคม จ่ายค่า ตรวจโควิด กลุ่มเสี่ยง – พื้นที่ควบคุมสูงสุด

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสิทธิ ประกันสังคม จ่ายค่า ตรวจโควิด สำหรับ กลุ่มเสี่ยง – พื้นที่ควบคุมสูงสุด มีผลบังคับใช้แล้ว
มีผลแล้ว! ราชกิจจานุเบกษา ให้ ประกันสังคม จ่ายค่า ตรวจโควิด กลุ่มเสี่ยง – พื้นที่ควบคุมสูงสุด

เมื่อวานนี้(12 ม.ค. 2564) เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราค่าบริการทางการแพทย์กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด (ฉบับที่ 2) แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการทางการแพทย์กรณีโรคติดเชื้อ โควิด ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ อัตราค่าบริการทางการแพทย์ ให้สิทธิผู้ประกันตน ประกันสังคม ในการ ตรวจโควิด ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจันนอกจากนี้ยังมีการแพร่ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราค่าบริการทางการแพทย์ กรณีคัดกรองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด เชิงรุกในสถานประกอบการ สำหรับจังหวัดที่เป็น พื้นที่ควบคุมสูงสุด

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co