รัฐเอาจริง ตัดแต้มใบขับขี่ ใครอยากได้คืน ต้องจองอบรม!

รัฐบาลเอาจริง ทำผิดกโจราจร ตัดแต้มใบขับขี่ ใครอยากได้แต้มคืน ต้องจองอบรมเท่านั้น 1 ปี มี 2 ครั้ง!
รัฐเอาจริง ตัดแต้มใบขับขี่ ใครอยากได้คืน ต้องจองอบรม!

วันนี้ (6 มี.ค. 66) นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า ตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งสร้างวินัยจราจร เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยที่ผ่านมา กรมการขนส่งทางบก และสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้บูรณาการข้อมูลการทำผิดกฎหมายจราจร ซึ่งหากทำผิดจะถูก ตัดคะแนนขับขี่ ตามที่กฎหมายกำหนด จากคะแนนที่แต่ละคนมี 12 คะแนน

ตัวอย่างการ ตัดแต้มใบขับขี่

1. กรณีเมาแล้วขับ หรือแข่งรถในทาง ถูกตัด 4 คะแนน

2. กรณีขับรถย้อนศร หรือฝ่าไฟแดง ถูกตัด 2 คะแนน

เป็นต้น เมื่อแต้มถูกตัดจนเหลือ 0 คะแนน จะถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ หรือห้ามขับรถทุกประเภทเป็นเวลา 90 วัน โดยมีหนังสือแจ้งคำสั่ง หากฝ่าฝืนขับรถในขณะถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ ผู้ขับขี่สามารถตรวจสอบคะแนนใบขับขี่ได้ที่เว็บไซต์ e-Ticket PTM https://ptm.police.go.th/eTicket/ และ แอปพลิเคชันขับดี

ส่วนคะแนนใบขับขี่ที่ถูกตัด หากเหลือน้อยกว่า 6 คะแนน ผู้ขับขี่สามารถขอคะแนนคืนได้ด้วยการอบรม ซึ่งเปิดให้อบรมปีละ 2 ครั้งเท่านั้น ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. จองคิว เลือกวัน เวลา สถานที่ผ่านออนไลน์ที่ เว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th/login หรือแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue

2. เข้ารับการอบรม โดยมีหลักสูตรการอบรมและค่าใช้จ่าย ดังนี้

อบรมครั้งที่ 1 มีหลักสูตร คือ

-คืนไม่เกิน 12 คะแนน อบรม 4 ชั่วโมง 300 บาท

-คืนไม่เกิน 9 คะแนน อบรม 3 ชั่วโมง 250 บาท และ

-คืนไม่เกิน 6 คะแนน อบรม 2 ชั่วโมง 200 บาท

อบรมครั้งที่ 2 มีหลักสูตร คือ

-คืนกลับมาเป็น 6 คะแนน อบรม 3 ชั่วโมง 250 บาท

-คืนกลับมาเป็น 12 คะแนน อบรม 4 ชั่วโมง 300 บาท (กรณีถูกสั่งพักใช้ใบขับขี่ เหลือ 0 คะแนน )

3. เข้ารับการทดสอบ โดยต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จึงจะถือว่าผ่านการอบรมและทดสอบ หากทดสอบไม่ผ่าน สามารถสอบเป็นครั้งที่ 2 ได้ ในวันเดียวกัน และหากยังสอบไม่ผ่านอีก เจ้าหน้าที่จะออกใบนัดให้มาทดสอบ ครั้งที่ 3 ภายใน 7 วัน นับจากวันที่สอบครั้งแรกไม่ผ่าน

และเมื่อผ่านการทดสอบแล้วกรมการขนส่งทางบกจะแจ้งผลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติคืนคะแนนให้ต่อไป

คลิปอีจันแนะนำ
อีจันเดอะซีรีย์ ตอน เหยื่อ ลวง ตาย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
logo
ข่าว อีจัน
www.ejan.co