AD

สธ.สมุทรสาคร ยืนยัน 16 ม.ค. 64 สมุทรสาคร ติดเชื้อเพิ่ม 335 ราย

ยิ่งตรวจ ยิ่งเจอ! สธ.สมุทรสาคร ยืนยัน 16 ม.ค. 64 สมุทรสาคร ติดเชื้อเพิ่ม 335 ราย
สธ.สมุทรสาคร ยืนยัน 16 ม.ค. 64 สมุทรสาคร ติดเชื้อเพิ่ม 335 ราย
AD

กลับมาตกใจ กับยอดผู้ติดเชื้อโควิด สมุทรสาคร อีกครั้ง!!!

วานนี้ (16 ม.ค. 64) เวลา 17.00 น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร รายงาน สถานการณ์โควิด 19ในจังหวัดสมุทรสาคร พบยอดผู้ป่วยโควิด รายใหม่ 335 ราย แบ่งออกเป็น
- ค้นหาเชิงรุก 331 ราย
- ในโรงพยาบาล 24 ราย

ภาพจากอีจัน
ยิ่งตรวจ ยิ่งเจอ แบบนี้ อย่าลืมดูแลตัวเองกันให้ดีๆ นะคะ และที่สำคัญอย่าปกปิดประวัติเด็ดขาด
หากอยู่ในกลุ่มเสี่ยง สามารถติดต่อ ศูนย์รับข้อมูลผู้สงสัย COVID-19 จังหวัดสมุทรสาคร ตลอด 24 ชม.โทร 065-5493322 และ 0988726632
AD
AD
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co