เช็ก! 6 จังหวัด ทั่วไทย ค่าฝุ่น PM2.5 เกินมาตรฐาน บางพื้นที่

เช็กให้ชัวร์ก่อนออกจากบ้าน ค่าฝุ่นวันนี้ 6 จังหวัด ทั่วไทย PM2.5 เกินมาตรฐาน บางพื้นที่ ส่วนภาคตะวันออก - ภาคใต้ อากาศดี
เช็ก! 6 จังหวัด ทั่วไทย ค่าฝุ่น PM2.5 เกินมาตรฐาน บางพื้นที่

เช้านี้ก่อนออกจากบ้าน อย่าลืมเช็กสภาพอากาศ และที่สำคัญอย่าลืมเช็กคุณภาพอากาศกันด้วยนะคะ
โดยวันนี้ (19 ม.ค.64) ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 19 มกราคม 2564 เมื่อ 07:00 น. ภาพรวมปริมาณ PM2.5 ในประเทศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ พบเกินค่ามาตรฐานใน จ.สมุทรสาคร จ.เชียงใหม่ จ.ลำปาง จ.สระบุรี จ.ราชบุรี และ จ.หนองคาย

ภาคเหนือ เกินค่ามาตรฐาน 3 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 17 - 75 มคก./ลบ.ม.ได้แก่พื้นที่ ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง, ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกินค่ามาตรฐาน 1 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 30 - 57 มคก./ลบ.ม. ได้แก่พื้นที่ ต.มีชัย อ.เมือง จ.หนองคาย
ภาคกลางและตะวันตก เกินค่ามาตรฐาน 2 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 28 - 59 มคก./ลบ.ม. ได้แก่พื้นที่ ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี, ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี
ภาคตะวันออก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 28 - 33 มคก./ลบ.ม.
ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 19 - 31 มคก./ลบ.ม.


ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ กทม. เกินค่ามาตรฐาน 1 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 28 - 53 มคก./ลบ.ม. ได้แก่พื้นที่ ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
ประชาชนทั่วไป ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น
ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ถ้ามีอาการทางสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co