เชียงใหม่ ไฟเขียว กาดนัด - ถนนคนเดิน เปิดได้แล้ว เริ่ม 20 ม.ค. 64

คกก.โรคติดต่อ เชียงใหม่ มีมติ ผ่อนปรน ให้ กาดนัด – ถนนคนเดิน เปิดได้แล้ว เริ่ม 20 ม.ค. 64 หลังไร้ ผู้ติดเชื้อเพิ่ม 7 วันติด
เชียงใหม่ ไฟเขียว กาดนัด - ถนนคนเดิน เปิดได้แล้ว เริ่ม 20 ม.ค. 64

หลังจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีมติให้งดเปิดตลาดนัดและถนนคนเดิน เป็นระยะเวลา 14 วัน ในการประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา
วันนี้ (19 มกราคม 2564) นับเป็นวันที่ 7 แล้ว ที่ จ.เชียงใหม่ ไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 14/3564 เห็นชอบให้ ตลาดนัดหรือถนนคนเดิน สามารถเปิดได้ ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ภาพจากอีจัน
อย่างไรก็ตาม ยังต้องอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันโรคตามที่ศูนย์บริหารสถานกาณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้ ได้มีหนังสือสั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ประกอบการ เจ้าของตลาดนัด หรือถนนคนเดินในพื้นที่รับผิดชอบของตนทราบมติดังกล่าวแล้ว
ภาพจากอีจัน
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co