ประกันสังคม จัดให้ ลูกจ้าง เจ็บป่วยในหน้าที่ ได้เงินชดเชยผ่านพร้อมเพย์

กองทุนเงินทดแทน ของประกันสังคม เปิดให้ลูกจ้างขอรับเงินชดเชยเจ็บ-ป่วยในหน้าที่ ผ่านพร้อมเพย์ ได้แล้ววันนี้
ประกันสังคม จัดให้ ลูกจ้าง เจ็บป่วยในหน้าที่ ได้เงินชดเชยผ่านพร้อมเพย์

มนุษย์เงินเดือนอย่างเรา ความมั่นคงของรายได้เป็นปัจจัยหลักที่ต้องคำนึงถึง แต่หากมีอุบัติเหตุ หรือการเจ็บป่วยเกิดขึ้น จนจำเป็นต้องหยุดงาน ก็ทำให้มีผลต่อรายได้ กระทบความเป็นอยู่ของลูกจ้าง

ดังนั้น รัฐบาลจึงตั้ง “กองทุนเงินทดแทน” ขึ้นมา เพื่อช่วยเหลือลูกจ้าง หากประสบอันตราย เจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตายหรือสูญหาย สูญเสียอวัยวะ หรือสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานเนื่องจากการทำงานให้แก่นายจ้าง เพื่อให้ลูกจ้างได้รับสิทธิประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน ซึ่ง “กองทุนเงินทดแทน” นั้น นายจ้างเป็นผู้จ่ายเงินสมทบรายปีให้กับสำนักงานประกันสังคม

โดยสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิ จะได้รับจากกองทุนเงินทดแทน ประกอบด้วย ค่ารักษาพยาบาล, ค่าทำศพ, ค่าทดแทน, กรณีขาดรายได้เนื่องจากหยุดงาน, กรณีสูญเสียอวัยวะ, กรณีทุพพลภาพ, กรณีเสียชีวิต และ ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงาน

และด้วยจำนวนผู้ใช้ระบบพร้อมเพย์เพิ่มขึ้น “สำนักงานประกันสังคม” จึงเพิ่มช่องทางการให้บริการจ่ายสิทธิประโยชน์กองทุนเงินทดแทนให้แก่ลูกจ้าง ผ่านพร้อมเพย์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกจ้าง หรือผู้มีสิทธิ

โดยขั้นตอนการขอรับสิทธิ “กองทุนเงินทดแทน” ผ่านพร้อมเพย์นั้น ลูกจ้าง หรือผู้มีสิทธิ ไม่ต้องยื่นสำเนาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคารกับสำนักงานประกันสังคมในการขอรับเงินทดแทน แต่ให้ดำเนินการลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน กับธนาคารที่เปิดบัญชีใว้ได้ทุกธนาคาร

และอีกวิธีคือ ยื่นเอกสารขอรับเงินทดแทน ได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง ประกันสังคมจังหวัด และประกันสังคมสาขา โดยเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

ลูกจ้างอย่างเรา “กองทุนเงินทดแทน” ถือได้ว่าเป็นประกันสุขภาพและอุบัติเหตุที่ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่ดีมาก

คลิปอีจันแนะนำ
ภัยเงียบจากอาหาร สู่ผู้ป่วยมะเร็งกระเพาะ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
logo
ข่าว อีจัน
www.ejan.co