วันอนุรักษ์เสือโคร่งโลก 29 ก.ค. ของทุกปี

29 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันอนุรักษ์เสือโคร่งโลก (Global Tiger Day) เพื่อสร้างความตระหนักอนุรักษ์สัตว์ใกล้สูญพันธ์
วันอนุรักษ์เสือโคร่งโลก 29 ก.ค. ของทุกปี

29 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันอนุรักษ์เสือโคร่งโลก (Global Tiger Day) หรือวันอนุรักษ์เสือโคร่งแห่งชาติ (International Tiger Day) โดยได้รับการกำหนดขึ้นจากการประชุมว่าด้วยเรื่องเสือโคร่งที่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ใน ค.ศ. 2010 มีเป้าหมายคือ ส่งเสริมให้ทั้งโลกได้มีการปกป้องที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ และเพื่อสร้างความตระหนักของประชาชน ตลอดจนการสนับสนุนสำหรับการอนุรักษ์เสือโคร่ง 

เสือโคร่ง หรือ เสือลายพาดกลอน เป็นเสือที่ใหญ่ที่สุด จัดเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมอันดับสัตว์กินเนื้อ ถูกระบุในบัญชีสัตว์ชนิดใกล้สูญพันธุ์ในบัญชีแดงไอยูซีเอ็น จากการประมาณการ ใน ปี 2015 คาดว่าประชากรเสือโคร่งทั่วโลกเหลือเพียง 3,062 ถึง 3,948 โดยสาเหตุหลักที่ทำให้เสือโคร่งลดจำนวนลงอย่างมาก ได้แก่ การรุกล้ำและการทำลายแหล่งที่อยู่อาศัย รวมถึงการล่าโดยมนุษย์ และเสือโคร่งยังเป็นเหยื่อของความขัดแย้งระหว่างมนุษย์และสัตว์ป่าอีกด้วย 

ขอบคุณภาพจาก: มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
ขอบคุณภาพจาก: มูลนิธิสืบนาคะเสถียร

โดย ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม มีความกังวลต่อการลดลงของประชากรเสือโคร่ง ซึ่งตลอด7 ปีที่ผ่านมา บี.กริม ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประชากรเสือโคร่ง ผ่านการสนับสนุนองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล สำนักงานประเทศไทย (WWF Thailand) เพื่อการอนุรักษ์ประชากรเสือโคร่งในประเทศไทย 

ซึ่ง ดร.ลิงค์ ได้กล่าวถึงความห่วงใยต่ออนาคตของเสือโคร่งในไทยว่า “ประเทศไทยคือหนึ่งในไม่กี่ประเทศ และเป็นประเทศเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ยังมีจำนวนเสือโคร่งในธรรมชาติมากเพียงพอต่อการฟื้นฟูจำนวนประชากร เราตระหนักดีว่า หากเสือโคร่ง ซึ่งอยู่สูงสุดของห่วงโซ่อาหารในระบบนิเวศถูกทำลาย จะส่งต่อสภาพแวดล้อมทางชีวภาพทั้งหมดอย่างไร และเป็นการยากแค่ไหนที่จะรักษาสมดุลธรรมชาติ ให้กลับคืนมาได้อีกครั้ง แต่สถานการณ์ในประเทศไทยขณะนี้ ถือว่าเรายังมีโอกาสที่จะเพิ่มจำนวนเสือ” 

ขอบคุณภาพจาก: บี.กริม
ขอบคุณภาพจาก: บี.กริม

ทั้งนี้ เสือโคร่งยังเป็นหนึ่งในสัตว์ที่มีเสน่ห์ดึงดูด และเป็นที่รู้จักมากที่สุดในโลก มีอิทธิพลในตำนานและนิทานพื้นบ้านในวัฒนธรรมของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยโบราณ และยังปรากฏในภาพยนตร์และวรรณกรรมสมัยใหม่ โดยมักปรากฏบนธง เสื้อผ้า สัญลักษณ์นำโชคสำหรับทีมกีฬา และยังถือเป็นสัตว์ประจำชาติของอินเดีย บังกลาเทศ มาเลเซีย และเกาหลีใต้อีกด้วย 

ข้อมูลจาก: https://th.wikipedia.org/, https://www.bgrimmpower.com/, https://www.seub.or.th 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
logo
ข่าว อีจัน
www.ejan.co