8 ก.ย. วันการศึกษานอกโรงเรียน

8 กันยายน ของทุกปี “วันการศึกษานอกโรงเรียน” เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญของการศึกษาที่เกิดขึ้นได้โดยไม่มีขีดจำกัด
8 ก.ย. วันการศึกษานอกโรงเรียน

8 กันยายน ของทุกปี “วันการศึกษานอกโรงเรียน” 

เป็นวันแห่งการเรียนรู้จริงๆ ค่ะ สำหรับวันนี้ เพราะนอกจากจะเป็น “วันการรู้หนังสือสากล” แล้วยังเป็น “วันการศึกษานอกโรงเรียน” เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญของการศึกษาที่เกิดขึ้นได้โดยไม่มีขีดจำกัด ซึ่งเกิดขึ้นจากกิจกรรมวันการรู้หนังสือสากล ที่มีมาตั้งแต่ปี 2510 โดยจัดขึ้นที่กองการศึกษาผู้ใหญ่และตามโรงเรียนผู้ใหญ่ทั่วไป 

8 ก.ย. วันการศึกษานอกโรงเรียน
"วันการรู้หนังสือสากล" 8 ก.ย. ของทุกปี

ต่อมาในปี 2520 กองการศึกษาผู้ใหญ่ได้จัดนิทรรศการ "วันการศึกษาผู้ใหญ่แห่งชาติ" ขึ้น ณ หอสมุดแห่งชาติ และในปี 2521 ได้จัดนิทรรศการ "วันการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษานอกระบบ" ขึ้น ณ บริเวณโรงละครแห่งชาติ โดยมีหน่วยงานจากภายนอกเข้ามาสมทบด้วย 

และจุดเริ่มต้นคือเมื่อปี 2522 ได้มีการจัดนิทรรศการ "วันการศึกษานอกโรงเรียน" ขึ้น ณ บริเวณคุรุสภา ในปีนี้มีหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมาร่วมด้วยเป็นจำนวนมาก จึงทำให้ International Literacy Day ได้กลายมาเป็น "วันการศึกษานอกโรงเรียน" ตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา 

ทั้งนี้ การศึกษานอกโรงเรียน หรือการศึกษานอกระบบ (กศน.) เป็นการศึกษาที่มีรูปแบบ หลักสูตร วิธี การจัดการเรียนการสอน และระยะเวลาเรียนที่ยืดหยุ่น สามารถ ปรับเปลี่ยนได้ ตามสภาพแวดล้อม ความต้องการ และศักยภาพของผู้เรียน ยึดความต้องการผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยไม่มีข้อจำกัดในการศึกษา 

เรียกได้ว่าการศึกษาหาความรู้นั้น มีอยู่ทุกที่ และไม่มีสิ้นสุดจริงๆ ค่ะ 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
logo
ข่าว อีจัน
www.ejan.co