14 พฤศจิกายนของทุกปี วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

14 พฤศจิกายน วันพระบิดาเเห่งฝนหลวง ย้อนพระราชดำริ ร.9 สร้างฝนหลวง เเก้ปัญหาความเเห้งเเล้ง
14 พฤศจิกายนของทุกปี วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

14 พฤศจิกายน วันพระบิดาเเห่งฝนหลวง

“เป็นฝนสู่ประชาชน จากพระบิดาของแผ่นดิน”

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง เกิดขึ้น หลังพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินทรงเยือนราษฏรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2498 ทรงพบว่าราษฎรเดือดร้อน พืชผลเสียหายจากทั้งฝนแล้งและน้ำท่วม ทำให้ทรงเกิดแนวคิดในการแก้ปัญหาทุกข์ร้อนของราษฎรอย่างฉับพลัน ในขณะนั้นว่า “สมควรที่จะสร้างฝายหรือเขื่อนขนาดเล็ก (Check dams) และอ่างเก็บน้ำจำนวนมากขวางทางน้ำ เพื่อป้องกันหรือลดความรุนแรงการไหลบ่า และเก็บกักน้ำไว้ในฤดูแล้งซึ่งเป็นการบรรเทาสภาวะแห้งแล้งได้ทางหนึ่ง” ที่สำคัญทรงเกิดประกายความคิดด้วยความมั่นพระทัย ว่า น่าจะนำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาช่วยให้เกิดฝนได้ และน่าจะมีวิธีการที่จะรวมเมฆที่กระจายอยู่ในท้องฟ้าแต่ลอยผ่านพื้นที่แห้งแล้งไปหมดดังที่ทรงสังเกตเห็น

ในขณะนั้นให้เมฆเหล่านั้น รวมตัวกันเกิดเป็นฝนตกลงสู่พื้นที่แห้งแล้งดังกล่าวได้ อันเป็นต้นกำเนิดของแนวพระราชดำริที่ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาจนเป็น “โครงการพระราชดำริฝนหลวง” ในปัจจุบัน

ขอบคุณภาพจาก ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน

ต่อมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะที่เป็นองค์กรที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ ไว้วางพระราชหฤทัย ให้เป็นองค์กรรองรับ “โครงการพระราชดำริฝนหลวง” มาตั้งแต่เริ่มแรกโครงการ เเละได้เสนอในคณะรัฐมนตรีมีมติเฉลิมพระเกียรติในฐานะ “พระบิดาแห่งฝนหลวง” ให้ทุกวันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปี เป็น “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”

ขอบคุณข้อมูล : ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน http://huahin.royalrain.go.th/prabidaday.php

คลิปอีจันแนะนำ
จากคนเบื้องหลัง สู่นักวิจารณ์ปากแซ่บ “ท็อป หนอนหนัง”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co