สมุทรสงคราม ถอนใบอนุญาต บ้านคุ้มครองเด็กครูยุ่น พร้อมดูแลการศึกษาเด็ก

ถอนแล้ว! สมุทรสงคราม ถอนใบอนุญาต บ้านคุ้มครองเด็ก 3 (บ้านริมน้ำ) ของครูยุ่น เพราะตรวจพบเด็ก อายุไม่เข้าเกณฑ์ ด้านจังหวัดเตรียมดูแลการศึกษาเด็กต่อ
สมุทรสงคราม ถอนใบอนุญาต บ้านคุ้มครองเด็กครูยุ่น พร้อมดูแลการศึกษาเด็ก

จังหวัดสมุทรสงคราม เพิกถอนใบอนุญาต บ้านคุ้มครองเด็ก3 บ้านครูยุ่น เพราะตรวจพบรับเด็กอายุไม่เข้าเกณฑ์ พร้อมดูแลด้านการศึกษาเด็ก

เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 65 จังหวัดสมุทรสงคราม ออกคำสั่งที่ 7518/2565 เรื่อง การเพิกถอนใบอนุญาตให้ตั้งสถานสงเคราะห์เด็กเอกชน “บ้านคุ้มครองเด็ก3” (บ้านริมน้ำ) ของมูลนิธิคุ้มครองเด็ก ลงนามโดย นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม โดยใจความสรุปว่า “ตามที่จังหวัดสมุทรสงคราม ได้อนุญาตให้มูลนิธิคุ้มครองเด็ก ตั้งอยู่เลขที่ 80/1 ซอยลาดพร้าว 106 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหนคร ดำเนินกิจการสถานสงเคราะห์ รับอุปการะเด็กชาย/เด็กหญิง อายุระหว่าง 10-17 ปี จำนวนไม่เกิน 60 คน ในฐานะนิติบุคคล ใช้ชื่อว่า สถานสงเคราะห์เด็กเอกชน “บ้านคุ้มครองเด็ก 3” (บ้านริมน้ำ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 ตำบลสวนหลวงอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งได้ใบอนุญาตเลขที่ เมื่อ 30 มกราคม 2565

ปรากฏว่ามูลนิธิคุ้มครองเด็ก ผู้ขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานสงเคราะห์เด็กเอกชน “บ้านคุ้มครองเด็ก 3” (บ้านริมน้ำ) รับเด็กอายุเกินกว่า 17 ปี จำนวน 3 ราย และเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี จำนวน 20 ราย เข้ารับการสงเคราะห์โดยมีเด็กอายุต่ำสุด 1 ปี รวมทั้งมีเด็กพิการ 1 ราย ซึ่งเป็นการฝ่าฝืน เงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตให้ตั้งสถานสงเคราะห์ ดังนั้น จึงอาศัยอำนาจตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 ประกอบกับกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพและสถานพัฒนาและฟื้นฟู พ.ศ.2549 จึงเพิกถอนใบอนุญาตให้ตั้งสถานสงเคราะห์เด็กเอกชน “บ้านคุ้มครองเด็ก 3” ที่ออกให้ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2565 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ความคืบหน้าล่าสุดนายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา รองผู้ว่าฯ รักษาราชการแทน ผู้ว่าฯสมุทรสงคราม ได้ให้ข้อมูลว่า ในส่วนของเด็กและเยาวชนที่มูลนิธิฯดูแลทั้งหมด 54 คน ทางจังหวัดได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยวันที่ 30 ตุลาคม 2565 รับตัวไปบ้านพักเด็ก 8 ราย, วันที่ 2 พฤศจิกายน  2565 รับตัวไปบ้านพักเด็ก 18 ราย และรับมาจากกรุงเทพมหานครอีก 3 ราย รวม 21 ราย ขณะที่ผู้ปกครองรับกลับ 15 ราย และวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 แจ้งเพิกถอนสถานสงเคราะห์ รับตัวมา พม. ทั้งหมด 10 ราย ไปบ้านภูมิเวท  4 ราย ไป บ้านพักเด็กเพชรบุรี 6 ราย ทำให้ยอดล่าสุดเด็กทั้ง 54 ราย อยู่ในความดูแลของ พม. 39 ราย และผู้ปกครองรับกลับบ้าน 15 ราย

ส่วนการศึกษาของเด็กที่หลายคนเป็นห่วง เนื่องจากล่าสุดเด็กมูลนิธิฯไม่ได้ไปเรียนในโรงเรียนถาวรวิทยาแล้ว ขณะที่เด็กบางคนใกล้จะจบในปีการศึกษานี้แล้ว ซึ่งเรื่องนี้ นายศิริศักดิ์กล่าวว่า เจ้าหน้าที่รายงานว่าได้ติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยเบื้องต้นได้จัดการเรียนการสอนกับโรงเรียนถาวรวิทยา ในรูปแบบใบงานส่งการบ้าน ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ไปรับใบงาน มาให้นักเรียนทำและกลับไปส่งที่โรงเรียน ส่วนระยะยาวจะหาแนวทางการศึกษาให้เด็กได้รับประโยชน์สูงสุดต่อไป

คลิปอีจันแนะนำ
ครูกินค้างคาว ขอโทษจากใจ ที่ขาดสติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co