เปิด 7 กลุ่มเสี่ยง! ที่ควรฉีด วัคซีนไข้หวัดใหญ่

รัฐบาล แนะบุคคลที่อยู่ใน 7 กลุ่มเสี่ยง เข้ารับการฉีด วัคซีนไข้หวัดใหญ่
เปิด 7 กลุ่มเสี่ยง! ที่ควรฉีด วัคซีนไข้หวัดใหญ่

1. หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป (ให้บริการตลอดทั้งปี)

2. เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปีทุกคน

3. ผู้มีโรคเรื้อรัง (ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน)

4. บุคคลที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป

5. โรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ)

6. โรคอ้วน (น้ำหนักมากกว่า 100 กิโลกรัม หรือ BMI มากกว่า 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร)

7. ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้

ขอให้ประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงนี้ รีบเข้ารับการ ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ได้ที่สถานพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทุกแห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลรัฐทุกแห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ กทม. คลินิกเอกชนและโรงพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วม

ทั้งนี้ รัฐบาล โดยกรมควบคุมโรคร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลประจำปี 2565 ให้กับประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง โดยทุกสิทธิได้รับการรักษาฟรี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 31 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา และได้มีการขยายเวลาบริการฉีดวัคซีน เพิ่มเติมออกไปจนถึง 30 กันยายน 2565 เพื่อให้ประชาชนใน 7 กลุ่มเสี่ยงที่ยังไม่ได้รับบริการฉีดวัคซีนฯ สามารถเข้าถึงบริการวัคซีนฯ และได้รับการดูแลอย่างครอบคลุมและทั่วถึง เพื่อช่วยลดอาการหนักและเสียชีวิตในกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ และมีความปลอดภัยจากโรคไข้หวัดใหญ่

คลิปอีจัน แนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co