ทบ. เผย ชายไทย แห่ สมัครทหารออนไลน์ แล้ว กว่า 3,400 คน

ผบ.ทบ. เผย ตัวเลข ชายไทย แห่ สมัครทหารออนไลน์ แล้ว กว่า 3,400 คน และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เตรียมตรวจร่างกาย
ทบ. เผย ชายไทย แห่ สมัครทหารออนไลน์ แล้ว กว่า 3,400 คน

พลเอกณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก กล่าวถึงการรับสมัครทหารออนไลน์ ซึ่งได้ดำเนินการรับสมัครมา 3 สัปดาห์แล้ว ผู้บัญชาการทหารบก ยังคงให้ความสำคัญกับการลงพื้นที่เผยแพร่สร้างการรับรู้ให้เข้าถึง ทุกกลุ่มเป้าหมายและผู้ที่มีใจรักอยากเป็นทหาร รวมถึงโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ซึ่งในปีนี้กองทัพได้เปิดโอกาสให้เยาวชนจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนสมัครทหารออนไลน์ได้ด้วย และเริ่มมีเยาวชนกลุ่มดังกล่าวสมัครผ่านสัสดีประจำพื้นที่แล้ว สำหรับภาพรวมการรับสมัครในแต่ละสัปดาห์มีผู้สมัครเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ปัจจุบันมีชายไทยสนใจสมัครแล้ว กว่า 3,400 คน ทั้งนี้ กองทัพบกจะดำเนินการคัดเลือกรอบ 2 (การตรวจร่างกายหรือตรวจโรค) ณ 35 มณฑลทหารบกทั่วประเทศ จำนวน 4 ครั้ง เริ่มครั้งแรกในวันเสาร์ที่ 24 ก.ย. 65 เวลา 08.30-16.30 น. ครั้งที่ 2 วันที่ 26 พ.ย. 65, ครั้งที่ 3 วันที่ 28 ม.ค. 66, และครั้งที่ 4 วันที่ 29 ม.ค. 66 จึงขอแจ้งเตือนให้ผู้ที่สมัครและตรวจเอกสารขั้นต้นเรียบร้อยแล้วให้ไปเข้ารับการตรวจร่างกายหรือตรวจโรคตามกำหนด เริ่มเสาร์ที่ 24 ก.ย. 65 นี้ ณ มณฑลทหารบกที่สะดวก พร้อมนำเอกสาร สด.9, บัตรประชาชน, ใบตอบรับการสมัคร, แบบ สด.43 (เฉพาะผู้ที่มีอายุ 22-29 ปี) ใบรับรองแพทย์ เป็นต้น

ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารบก ให้ความสำคัญกับการให้โอกาสกับผู้ที่มีใจรักและสมัครมาเป็นทหาร โดยเฉพาะกลุ่มที่ต้องการการสนับสนุน อาทิ เยาวชนจากสถานพินิจฯ หากได้มาเป็นทหารก็จะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในตนเอง หรือเยาวชนจากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ก็จะได้มีทางเลือกในการดำเนินชีวิต ทั้งนี้ กองทัพบกได้มอบหมายให้กรมกำลังพลทหารบก และกรมฝ่ายเสนาธิการที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาแนวทางการเพิ่มโอกาสให้กับผู้ที่สมัครมาเป็นทหาร แต่ยังไม่สามารถผ่านการทดสอบเพื่อต่อยอดเป็นนักเรียนนายสิบ อาจด้วยเหตุผลทางด้านวิชาการ หรือร่างกาย ให้พิจารณาสนับสนุนให้เป็นทหารอาสาหรือข้าราชการ ในส่วนงานอื่นๆ ของกองทัพต่อไป

คลิปแนะนำอีจัน
อุทาหรณ์ ยายพลาดล้มติดช่องประตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co