อึ้ง! ปี 2566 ไทยป่วยเบาหวานรายใหม่ 3 แสนคน จากผู้ป่วยสะสม 3.3 ล้านคน

ข้อมูลจากรายงานสถิติสาธารณสุข พบว่า ปี 2566 ไทยป่วยเบาหวานรายใหม่ 3 แสนคน จากปี 2565 ที่มีผู้ป่วยโรคเบาหวานสะสมจำนวน 3.3 ล้าน
อึ้ง! ปี 2566 ไทยป่วยเบาหวานรายใหม่ 3 แสนคน จากผู้ป่วยสะสม 3.3 ล้านคน

วันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันเบาหวานโลก (World Diabetes Day) เพื่อสร้างความตระหนักและความสำคัญถึงโรคเบาหวาน ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากทั่วโลก และเชิญชวนให้ประชาชนทั่วโลกร่วมกันตรวจสุขภาพโรคเบาหวานประจำปี เพื่อตรวจเช็กร่างกายของตนเองอย่างสม่ำเสมอ 

โดยข้อมูลจาก IDF Diabetes Atlas พบว่า ทั่วโลกมีผู้ป่วยโรคเบาหวานมากถึง 537 ล้านคน มากกว่า 90% เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 เกือบครึ่งหนึ่งยังไม่ได้รับการวินิจฉัย คาดว่าภายในปี 2573 จะเพิ่มขึ้นเป็น 643 ล้านคน และภายในปี 2588 จะเพิ่มมากถึง 783 ล้านคน ซึ่งปัจจัยเสี่ยงโรคเบาหวานเกิดจากการมีประวัติครอบครัวเป็นโรคเบาหวาน มีภาวะอ้วน น้ำหนักเกิน รอบเอวเกิน เป็นโรคความดันโลหิตสูง ชอบรับประทานอาหารรสหวาน มีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ สูบบุหรี่ และดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 

ขณะเดียวกัน ข้อมูลจากรายงานสถิติสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเทศไทยพบอุบัติการณ์โรคเบาหวานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี 2566 มีผู้ป่วยรายใหม่ เพิ่มขึ้นถึง 3 แสนคนต่อปี จากปี 2565 ที่มีผู้ป่วยโรคเบาหวานสะสมจำนวน 3.3 ล้าน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2564 มากถึง 1.5 แสนคน 

ทั้งนี้ ยังพบว่าการคัดกรองผู้ป่วยรายใหม่ในปี 2566 ประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป ยังไม่ได้รับการคัดกรองโรคเบาหวานมากถึง 5 ล้านคน จากเป้าหมายทั่วประเทศ 22 ล้านคน ดังนั้น ประชาชนที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป ควรตรวจคัดกรองโรคเบาหวานปีละ 1 ครั้ง ค่าระดับน้ำตาลในเลือดควรน้อยกว่า 100 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร ซึ่งหากตรวจพบตั้งแต่เริ่มแรกและรักษาได้เร็ว ก็จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่ร้ายแรงและอาจถึงแก่ชีวิตได้ค่ะ อย่างไรก็ตาม หสกมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422 

ข้อมูลจาก: หน้าแรก | กรมควบคุมโรค (moph.go.th), https://www.med.cmu.ac.th/web/news-event/news/hilight-news/10402/ 

คลิปอีจันแนะนำ
ชัยวัฒน์ ไม่หวั่น อดีตอธิบดีกรมอุทยาน ฟ้องกลับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
logo
ข่าว อีจัน
www.ejan.co