สุดยอดไอเดียนวัตกรรมโครงการ Hackathon U League for All 2022

depa มอบรางวัลสุดยอดไอเดียนวัตกรรมโครงการ Hackathon U League for All 2022 ในงาน Demo Day จาก 12 ทีมสุดท้ายเพื่อกลุ่มเปราะบาง ส่งต่อพลังความเท่าเทียมในโลกดิจิทัลสู่หัวใจทุกคน
สุดยอดไอเดียนวัตกรรมโครงการ Hackathon U League for All 2022

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ depa (ดีป้า) นำโดย ดร.กษิติธร ภูภราดัย รองผู้อำนวยการใหญ่ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และความมั่นคง นางสาวกษมา กองสมัคร ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ และนางสาวสุชนา สินธวถาวร ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคง (ฝสม.) พร้อมทีมงานฝ่ายฯ เข้าร่วมในงาน Demo Day ซึ่งเป็นการนำเสนอแนวคิดต้นแบบนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อสร้างความเท่าเทียมให้กลุ่มเปราะบาง จากไอเดียเยาวชน Gen Z 12 ทีมสุดท้ายที่ผ่านการเรียนรู้อย่างเข้มข้นในโครงการ Hackathon U League for All 2022 ตลอด 1 เดือนที่ผ่านมา

ดร.กษิติธร ภูภราดัย เป็นผู้มอบรางวัลแก่ทีมที่ชนะเลิศ และเป็นกรรมการตัดสินรางวัลร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิด้านนวัตกรรมดิจิทัลและกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ คุณฉัตรชัย อภิบาลพูนผล Founder 'กล่องดินสอ' กิจการเพื่อสังคมที่ให้คนพิการสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเท่าเทียม คุณธนพงศ์พรรณ ธัญญรัตตกุล ผู้ก่อตั้ง และ CEO สถาบัน Digital Transformation Academy และดร.เพียงเพ็ญ วงศ์นภาพรรณ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สำนักเคเอกซ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้ร่วมตัดสินหาผู้ชนะและให้คำแนะนำการต่อยอดไอเดียของแต่ละทีมอย่างเต็มที่

โดยผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ Best Impact คือทีม Minerva และรางวัล Best Innovation คือทีม All caring รวมทั้งรางวัล 1st runner up ได้แก่ ทีม Health me และ ทีม No roots

นอกจากนี้ทีมที่เข้ารอบสุดท้ายอีก 8 ทีม ยังได้รับรางวัล Finalists จาก ดร.เอ็ดเวิร์ด รูเบซ IDE Program Director และ ผศ.ดร.ศักดิพล เจือศรีกุล IDE Director และท้ายที่สุด นางสาวสุชนา สินธวถาวร ผอ.ฝสม. ได้ร่วมมอบรางวัล TikTok Creator Popular Vote แก่ทีม Salmon+ อีกด้ว

ในวันเดียวกัน ผู้เข้าร่วมงานยังได้รับแรงบันดาลใจดี ๆ จากสปีกเกอร์สุดพิเศษที่มีเรื่องราวน่าประทับใจที่หลากลายทั้ง คุณบุญรอด อารีย์วงษ์ ยูทูปเบอร์ผู้สร้างสีสันและแรงบันดาลใจจากช่อง Poocao Channel พร้อมคุณแม่ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จ และคุณชลชาติ พานทอง เยาวชนผู้เคยก้าวพลาดกับชีวิตใหม่บนเส้นทางที่เลือกด้วยตัวเอง

ตลอดทั้งวันงาน Demo Day ในโครงการ Hackathon U League for All 2022 ได้รับความสนใจจากบุคคลภายนอกและสื่อมวลชนหลากหลายช่องทาง นับเป็นความสำเร็จของโครงการที่สามารถสร้างความตระหนักในวงกว้างให้แก่ประชาชนทั่วไป ได้เข้าใจและเรียนรู้ว่าคนกลุ่มเปราะบางคือคนอีกกลุ่มในสังคมที่ต้องการโอกาสและความเท่าเทียม เป็นโครงการที่ให้เยาวชนได้ผ่านกระบวนการเรียนรู้เพื่อออกแบบนวัตกรรมที่แก้ไขปัญหาจากความต้องการและเข้าใจกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง ผ่านการสอบถามพูดคุย ทำความรู้จัก รับรู้ประเด็นปัญหาเชิงลึกที่คนทั่วไปไม่เคยรับรู้มาก่อน เป็นการสำรวจหาความเป็นไปได้ แนวทางแก้ไข ทดสอบสมมติฐาน วนซ้ำจนได้ตัวต้นแบบสุดท้ายที่ปรับปรุงดีที่สุด ซึ่งเยาวชน Gen Z เหล่านี้จะกลายเป็นเครือข่ายนวัตกรมหาวิทยาลัยทั่วประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะเยาวชนจากพื้นที่ภูมิภาคได้แลกเปลี่ยนประเด็นปัญหาของกลุ่มเปราะบางที่มีบริบทแตกต่างกันทั้งสิ้นกว่า 10 ประเภทของกลุ่มเปราะบาง ไม่ว่าจะเป็น คนพิการประเภทต่าง ๆ ผู้สูงอายุ เด็กด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง ผู้มีรายได้น้อย เป็นต้น ซึ่งโครงการนี้มีเยาวชนกว่า 37 ทีมจาก 28 มหาวิทยาลัยที่สนใจสมัครเข้ามา จากนั้นผ่านการคัดเลือกเป็น 23 ทีมเข้าสู่ Hackathon Bootcamp และผ่านรอบ Semi-Final สู่ 12 ทีมสุดท้าย จนได้ผู้ชนะเลิศในที่สุด

โรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนวิจัย และพัฒนากิจกครงการ Hackathon U League for All 2022 ในครั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมเศารกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) ในการดำเนินโครงการฯ และมีศูนย์การสร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (IDE Center) เป็นพันธมิตรร่วมบ่มเพาะเยาวชน Gen Z ให้เข้าใจกระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรม พร้อมทั้งการสนับสนุนช่วยเหลือจากองค์กรสาธาณะที่เป็นเครือข่ายกลุ่มเปราะบางและเป็นพันธมิตรจากดีป้าอีกมากมาย นับเป็นความสำเร็จที่ทำให้สังคมมองเห็นและเข้าใจคนกลุ่มเปราะบางมากยิ่งขึ้น จากความสนใจใน #HackathonULeagueforAll2022 ทุกช่องทาง Social Media โดยเฉพาะการครีเอทคลิป TikTok ที่แสดงไอเดียนวัตกรรมของแต่ละทีมผ่านแฮชแท็กดังกล่าว มียอดเข้าชมรวมกว่า 2,000,000 Views ซึ่งถือความสำเร็จที่เกิดการตระหนักรู้ในวงกว้าง ทำให้เยาวชน Gen Z และคนทั่วไป รู้ว่าเราสามารถมองเห็นถึงปัญหาและเห็นว่าปัญหาเหล่านั้นสามารถแก้ไขได้จริง ถือเป็นการเปิดประตูโลกดิจิทัลเพื่อความเท่าเทียมให้กลุ่มคนเปราะบางสู่หัวใจผู้เข้าร่วมในโครงการ Hackathon U League for All 2022 ทุกคน

คลิปแนะนำอีจัน
โคตรเท่ ควบม้า ยูเทิร์น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co