ปภ.แจ้งเตือน 10 จังหวัด เฝ้าระวังน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น

ปภ.แจ้งเตือน 10 จังหวัด เฝ้าระวังน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นในห้วง 7-11 ส.ค. 65 พื้นที่ริมเจ้าพระยาติดามสถานการณ์ใกล้ชิด
ปภ.แจ้งเตือน 10 จังหวัด เฝ้าระวังน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น

วันนี้(6 ส.ค. 65) นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและผู้อำนวยการกลาง ส่งหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัด/ผู้อำนวยการจังหวัด อุทัยธานี สิงห์บุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ และ กทม. ระบุใจความสำคัญว่า ด้วยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ได้รับแจ้งจากกรมชลประทานว่า ในวันที่ 7-11 สิงหาคม 2565 ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ ทำให้มีน้ำท่าไหลเข้าสู่เขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นถึงประมาณกลางเดือนสิงหาคม 2565 โดยปัจจุบัน (วันที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 06.00 น.) ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ +16.39 เมตร เทียบกับระดับน้ำทะเลปานกลาง ปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา อัตรา 699 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที กรมชลประทานจะบริหารจัดการน้ำให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาอย่างเหมาะสม

จึงขอปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ระหว่างอัตรา 700-1,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งจะส่งผลให้พื้นที่ริมน้ำมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น 0.20-0.80 เมตร พื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำบริเวณคลองโผงเผง จังหวัดอ่างทอง คลองบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา ตำบลลาดชิด ตำบลท่าดินแดง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (แม่น้ำน้อย) ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้ หากมีปริมาณน้ำเหนือเพิ่มขึ้นจะส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยามากกว่า 1,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จะแจ้งให้ทราบต่อไป

ขอบคุณภาพจาก : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมป้องกัน รับมือ และลดผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น จึงขอให้จังหวัดประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชนที่ประกอบกิจการในแม่น้ำ เช่น งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง แพร้านอาหาร เป็นต้น รวมทั้งประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

คลิปแนะนำอีจัน
โศกนาฎกรรม เมาท์เทนบี ผับมรณะ 5 ส.ค. 65

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co