เทียบชัดๆ เบี้ยคนแก่ กับ เงินเดือน สส.และ สว.

ดูชัด ๆ เงินเดือนของ สส. และ สว. เทียบกับเบี้ยคนชราที่ได้เพียง 600-1,000 บาท
เทียบชัดๆ เบี้ยคนแก่ กับ เงินเดือน สส.และ สว.

กำลังเป็นข้อถกเถียงเดือด! กับประเด็นเกณฑ์ใหม่เบี้ยคนแก่ ซึ่งกระทรวงมหาดไทย ปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 11 ส.ค.66 ซึ่งสาระหลักเพิ่มเติม คือ เป็นผู้ไม่มีรายได้หรือมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ ตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ตามกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุ

เทียบชัดๆ เบี้ยคนแก่ กับ เงินเดือน สส.และ สว.
เปิดเงื่อนไข รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุใหม่ ไม่จนจริงไม่ได้เงิน
เทียบชัดๆ เบี้ยคนแก่ กับ เงินเดือน สส.และ สว.
เปิดชื่อ 5 จังหวัด คนแก่เยอะสุดในไทย เกณฑ์ใหม่เบี้ยคนแก่ทำเศร้า

ขณะที่สังคมยังถกเถียงกันเรื่องเกณฑ์ใหม่เบี้ยคนแก่ และรอข้อสรุป

อีจัน ขอหยิบยก เงินเบี้ยคนชราที่คนไทยอายุ 60 ปีจะได้ เทียบกับ เงินเดือน สส. และ สว. มาให้ดูกันนะคะ

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

-อายุ 60-69 ปี ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือนละ 600 บาท

-อายุ 70-79 ปี ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือนละ 700 บาท

-อายุ 80-89 ปี ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือนละ 800 บาท

-อายุ 90 ปีขึ้นไป ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือนละ 1,000 บาท

ส่วนเงินเดือน สส. และ สว.

เงินประจำตำแหน่งเดือนละ 71,230 บาท

เงินเพิ่มเดือนละ 42,330 บาท

รวมเป็นเดือนละ 113,560 บาท  

เทียบชัดๆ เบี้ยคนแก่ กับ เงินเดือน สส.และ สว.
เปิดค่าเหนื่อย-สวัสดิการ 'ส.ว.' เดือนหนึ่งได้เงินเท่าไร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
logo
ข่าว อีจัน
www.ejan.co