สธ.แจงเงินค่าสี่ยงภัยโควิด อยู่ในกระบวนการจัดสรรของสำนักงบประมาณ

นพ.ทวีศิลป์ แจงเรื่องเงินค่าเสี่ยงภัยโควิด เมื่อได้รับจัดสรรจากสำนักงบประมาณ จะรีบแจกจ่ายให้หน่อยงานต่างๆ โดยเร็ว
สธ.แจงเงินค่าสี่ยงภัยโควิด อยู่ในกระบวนการจัดสรรของสำนักงบประมาณ

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข แจงค่าเสี่ยงภัยโควิด อยู่ระหว่างรอการจัดสรรของสำนักงบประมาณ หากได้รับการจัดสรรแล้ว กระทรวงสาธารณสุขจะเร่งรัดกระบวนการจัดสรรให้กับหน่วยงานต่างๆ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
เสียงจากพยาบาล ถามหา “เงินค่าเสี่ยงภัย” อยู่ไหน?
สธ.แจงเงินค่าสี่ยงภัยโควิด อยู่ในกระบวนการจัดสรรของสำนักงบประมาณ

วันนี้(14 ต.ค. 65) นพ.ทวีศิลป์ วิษณ์โยธิน รักษาการแทน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชี้แจงเรื่องค่าเสี่ยงภัยว่า ค่าตอบแทนเสี่ยงภัยในส่วนของหน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข วงเงินรวม 12,387.2933 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินจาก 2 แหล่ง คือ

1.งบเงินกู้ ซึ่งคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 จำนวน 11,516.2933 ล้านบาท อยู่ระหว่างกระบวนการจัดสรรของสำนักงบประมาณ (และกรมบัญชีกลางออกรหัสงบประมาณฯ) เป็นรายการค่าตอบแทนเสี่ยงภัยที่จ่ายจริง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 - มิถุนายน 2565 ซึ่งให้ดำเนินการเบิกจ่าย หลังจากที่ได้รับจัดสรรแล้วภายในเดือนธันวาคม 2565

2.งบกลางฉุกเฉิน วงเงิน 871 ล้านบาท เพิ่งได้รับการจัดสรรเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 ซึ่งดำเนินการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดสรรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ เมื่อได้รับการจัดสรรจากสำนักงบประมาณแล้ว กระทรวงสาธารณสุขจะเร่งรัดกระบวนการจัดสรรให้กับหน่วยงานต่างๆ โดยเร็วต่อไป

คลิปแนะนำอีจัน
3 ปี ที่รอคอย! ณพ ณรงค์เดช ได้เจอพ่อ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co