ครม. พร้อมเยียวยา ศิลปิน อายุเกิน 65 ปี บรรเทาผลกระทบจาก โควิด-19

ครม.อนุมัติโครงการเยียวยาศิลปิน ที่มีอายุเกิน 65 ปี ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 กรอบวงเงิน 12 ล้านบาท ผู้ผ่านคุณสมบัติ 2,459 คน
ครม. พร้อมเยียวยา ศิลปิน อายุเกิน 65 ปี บรรเทาผลกระทบจาก โควิด-19

สำหรับกลุ่มศิลปินที่ได้รับการเยียวยาในครั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับกระทรวงแรงงาน เปิดให้มีการลงทะเบียนศิลปินผู้มีอายุเกิน 65 ปี ที่เป็นแรงงานนอกระบบและไม่เข้าข่ายเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ตาม พ.ร.บ.ประกันสังคมในช่วงเดือน มกราคมที่ผ่านมา จากเครือข่ายอุตสาหกรรมบันเทิงและสมาคมศิลปินพื้นบ้าน ทั้งหมด 29 สมาคม

โดย มีผู้ผ่านคุณสมบัติละได้รับการเยียวยารวม 2,459 คน แยกเป็น

ศิลปินที่เกี่ยวกับสถานบันเทิงในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 23 จังหวัด จำนวน 1,140 คน วงเงิน 5.7 ล้านบาท

ศิลปินที่เกี่ยวกับสถานบันเทิงที่อยู่นอกพื้นที่ควบคุมสูงสุด 1,319 คน วงเงิน 6.59 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินโครงการฯ 3 เดือน ระหว่าง ส.ค.- ต.ค. 2565

ทั้งนี้ น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติโครงการเยียวยาศิลปินที่มีอายุเกิน 65 ปี ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 จำนวนรวม 2,459 คน รวม เป็นเงินทั้งสิ้น 12.29 ล้านบาท โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชนทุกสาขาอาชีพ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด -19 และมอบหมายให้สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ และดำเนินการจัดทำแผนความต้องการใช้จ่ายเป็นรายเดือนเพื่อให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ สามารถจัดหาเงินกู้เพื่อใช้จ่ายในโครงการตามแผนการใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

FRIMU EUGEN

สำหรับ โครงการคนละครึ่งระยะที่ 4 วงเงินอนุมัติ 34,800 ล้านบาท วงเงินใช้จ่ายจริง 30,344 ล้านบาท เงินคืนเหลือจ่าย 4,455 ล้านบาท และโครงการช่วยเหลือกลุ่มอาชีพผู้ขับรถรับจ้าง(รถแท็กซี่)และรถจักรยานยนต์สาธารณะ ที่มีอายุเกิน 65 ปี ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 วงเงินอนุมัติ 166 ล้านบาท วงเงินใช้จ่ายจริง 86 ล้านบาท มีเงินคืนเหลือจ่าย 80 ล้านบาท เป็นต้น

คลิปอีจันแนะนำ
แท๊กซี่ใจบุญ ส่ง พ่อแม่ลูก กลับอุดรฯ ไม่คิดเงินสักบาท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co