ภาระหนี้สินที่ก่อร่วมกับคู่ พอเลิกกันแล้วอีกฝ่ายไม่จ่ายจะทำอย่างไร?

เวลาคบหากันเป็นแฟนเมื่อร่วมกันก่อภาระหนี้สินขึ้น พอเลิกกันแล้วอีกฝ่ายไม่ช่วยผ่อนชำระควรจะทำอย่างไรดี
ภาระหนี้สินที่ก่อร่วมกับคู่ พอเลิกกันแล้วอีกฝ่ายไม่จ่ายจะทำอย่างไร?

อีจันxทนายเจมส์ วันนี้อยากชวนมาไขคำตอบกับเหล่าคำถามแฟนเพจที่น่าสนใจ จากกรณีที่ผู้หญิงกับผู้ชายคบหากันเป็นแฟน แต่ร่วมกันก่อภาระหนี้สินขึ้น โดยฝ่ายหญิงเป็นผู้ขอสินเชื่อกู้ซื้อรถยนต์ โดยระหว่างที่คบหากันฝ่ายชายก็ช่วยผ่อนชำระ แต่พอเลิกกันแล้ว ฝ่ายชายก็เงียบหายไป ไม่ได้ช่วยผ่อนชำระแต่อย่างใด ฝ่ายหญิงควรจะทำอย่างไรดี?

หากมีหนี้สินเกิดขึ้นในระหว่างที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา หรือคบหากันเป็นแฟนก็ตาม ฝ่ายหญิงหรือฝ่ายชาย อาจจะต้องรับผิดชอบในหนี้สินที่เกิดขึ้นเพียงลำพัง เนื่องจากเจ้าหนี้เงินกู้ยืม หรือสถาบันการเงิน หรือไฟแนนซ์ เป็นต้น จะฟ้องร้องบังคับคดีกับฝ่ายหญิงหรือฝ่ายชาย ที่เป็นคู่สัญญาเท่านั้น เจ้าหนี้จะไม่สามารถฟ้องร้องบุคคลอื่นที่ไม่ได้นิติสัมพันธ์ในทางกฎหมายได้

Serhii_Bobyk

ดังนั้น เมื่อผู้หญิงกับผู้ชายเลิกกันแล้ว ผู้ชายไม่ช่วยผู้หญิงผ่อนค่างวดรถยนต์ต่อ หากฝ่ายหญิงไม่มีรายได้เพียงพอที่จะนำไปชำระค่างวดรถยนต์  ก็จะเป็นปัญหาของฝ่ายหญิงที่จะต้องแก้ไขปัญหาเอง โดยมีแนวทางแก้ไขเบื้องต้น คือ นำรถยนต์ไปคืนให้กับไฟแนนซ์ โดยไม่ติดค้างค่างวด หรืออาจจะติดค้างค่างวด แต่ไม่ควรเกินสามงวด  หรือ คืนรถยนต์ก่อนที่ไฟแนนซ์จะมีหนังสือบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อ

เมื่อนำรถยนต์ไปคืนให้แก่ไฟแนนซ์ก่อนที่ไฟแนนซ์จะมีหนังสือบอกเลิกสัญญา กรณีถือว่าคู่สัญญาสมัครใจเลิกสัญญากัน ไฟแนนซ์จึงไม่มีสิทธิ์ฟ้องเรียกค่าส่วนต่างจากการขายทอดตลาดรถยนต์ โดยอาศัยสัญญาเช่าซื้ออีกต่อไป เทียบเคียงคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2330/2558

ปัญหาที่พบบ่อยๆ ของการนำรถไปคืนให้กับไฟแนนซ์

1.บริษัทไฟแนนซ์มักจะไม่รับรถคืน โดยอ้างเหตุผลต่างๆนาๆ

ทางแก้ - ทำหนังสือแจ้งไปถึงบริษัทไฟแนนซ์กำหนดวันและเวลาที่จะนำรถไปคืน เมื่อไปถึง บริษัทไฟแนนซ์แล้ว ถ้าพนักงานไม่ยอมรับรถยนต์คืน ก็สามารถที่จะขอถ่ายภาพหรือถ่ายวิดีโอไว้ เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่า เราได้นำ รถมาคืนแล้ว แต่บริษัทไฟแนนซ์หรือพนักงาน ปฏิเสธที่จะรับรถไว้เอง หากเกิดความเสียหายขึ้น ก็ไม่ใช่ความผิดของผู้เช่าซื้อแล้ว

2. บริษัทไฟแนนซ์มักจะรับรถคืน พร้อมทั้งให้ลงลายมือชื่อในเอกสาร ซึ่งมีข้อความให้ผู้เช่าซื้อต้องรับผิดชอบในส่วนต่างอันเกิดจากการขายทอดตลาดรถยนต์ที่เช่าซื้อด้วย

ทางแก้ - ส่วนใหญ่เอกสารของบริษัทไฟแนนซ์มักจะเป็นเอกสารที่มีแบบฟอร์มมาตราฐาน หรือเป็น บันทึกข้อตกลง หรือ สัญญาที่มีรูปแบบกำหนดชัดเจน หากผู้เช่าซื้อได้ลงลายมือชื่อไปแล้ว ผู้เช่าซื้อสามารถต่อสู้ในเรื่องนี้ได้ ว่าเป็นลักษณะข้อสัญญาอันไม่เป็นธรรม ข้อตกลงที่ผลักภาระให้กับผู้เช่าซื้อให้รับผิดชอบมากเกินไปย่อมตกเป็นโมฆะ โดยเฉพาะบันทึกข้อตกลง หรือ สัญญาที่มีรูปแบบดังกล่าว มักจากกำหนดให้ผู้เช่าซื้อรับผิดชอบในมูลค่าส่วนต่างอันเกิดจากการขายทอดตลาดรถยนต์ที่เช่าซื้อ ซึ่งก็เป็นสิทธิ์ของเราที่จะขีดฆ่าข้อความที่เราไม่ได้ตกลงด้วยได้

สุดท้ายนี้ ขอฝากเคสนี้ให้เป็นข้อคิดสำหรับคู่รัก “ความรัก” เป็นสิ่งที่งดงามเสมอ ไม่ว่าความรักนั้นจะจบลงแบบใดก็ตาม คนมีความรัก หรือ ศึกษาดูใจกัน ไม่ได้ผิดอะไร เพียงแต่จะต้องรักให้มีขอบเขต นึกถึงอนาคตด้วยว่า หากเลิกรากันไปแล้ว ภาระต่างๆ ที่ร่วมกันสร้างขึ้น จะมีแนวทางแก้ไขอย่างไร สิ่งสำคัญ ก่อนจะไปรักใคร เราต้องรักตัวเองให้เป็นก่อน

คลิปอีจันแนะนำ
มิจฉาชีพเหวอ! แก๊งคอลเซ็นเตอร์ เจอ ผัวเมียสายปั่น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
logo
ข่าว อีจัน
www.ejan.co