เจ๋ง! แอปฯ ฟ ฟาร์ม ช่วยเกษตรกรยืนยันแหล่งที่มาของวัตถุดิบอาหารสัตว์ได้

ปังสุดๆ! แอปพลิเคชัน “ฟ ฟาร์ม” ช่วยเกษตรกร ยืนยันแหล่งที่มา วัตถุดิบอาหารสัตว์ได้
เจ๋ง! แอปฯ ฟ ฟาร์ม ช่วยเกษตรกรยืนยันแหล่งที่มาของวัตถุดิบอาหารสัตว์ได้

เราจะรู้ได้ยังไงกันนะ ว่าวัตถุดิบที่ใช้ผลิตอาหารสัตว์ มาจากที่ไหน แล้วปลูกในพื้นที่ที่ถูกต้องด้วยหรือเปล่า?

นายไพศาล เครือวงศ์วานิช ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจการค้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ และเป็นผู้จัดหาสินค้าเกษตรที่เป็นวัตถุดิบหลักทางการเกษตรของเครือซีพี เปิดเผยว่า ซีพี และซีพีเอฟ ได้จัดหาวัตถุดิบจากแหล่งปลูกที่ไม่บุกรุกพื้นที่ป่า ตามแนวทาง “ไม่เขา ไม่เผา เราซื้อ” 

อีกทั้งยังมีการพัฒนาระบบที่ใช้ตรวจสอบย้อนกลับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งได้นำมาใช้ในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2560 นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบถึงแหล่งปลูกที่มีเอกสารสิทธิ์ได้ 100%

กลุ่มธุรกิจการค้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ ร่วมกับ ซีพี เมียนมา ได้นำระบบตรวจสอบย้อนกลับ ไปใช้ในการรับซื้อผลผลิตข้าวโพด ในเมียนมา ตั้งแต่ปี 2563 ซึ่งในปัจจุบันข้าวโพดที่จัดหาในเมียนมา สามารถตรวจสอบถึงแหล่งที่มาได้ว่ามาจากพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ถูกต้อง พร้อมตรวจสอบพิกัด จีพีเอส เพื่อยืนยันได้อีกด้วย

สำหรับการจัดหาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ให้กับโรงงานอาหารสัตว์ในประเทศไทย โดยเกษตรกรสามารถลงทะเบียนและยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน “ฟ ฟารม” (For Farm) ทำให้สามารถยกระดับความเชื่อมั่นในระบบ โดยการนำเทคโนโลยีบล็อกเชน ที่สามารถเพิ่มความโปร่งใสและความเชื่อมั่นมาใช้อีกด้วย

แอปพลิเคชันดังกล่าว สามารถตรวจสอบย้อนกลับไปได้ ว่าวัตถุดิบดังกล่าวมาจากที่ใด โดยการตรวจสอบย้อนกลับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในกิจการประเทศไทย สามารถเชื่อมโยงตั้งแต่แปลงเพาะปลูก จนถึงโรงงานอาหารสัตว์ ซึ่งเป็นหลักการที่บริษัทปฏิบัติอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด ทำให้สอดคลัองกับมาตรฐานสากล

ซึ่งบริษัท ได้นำระบบถ่ายภาพทางดาวเทียม เข้ามาช่วยวิเคราะห์ จุดที่ยังมีการเผาหลังเก็บเกี่ยว เพื่อจะให้เจ้าหน้าที่ของทางบริษัท ได้ลงพื้นที่ให้คำแนะนำ ให้ลดการเผาตอซัง เพื่อจะได้แก้ปัญหาฝุ่นละอองจากการเพาะปลูกอีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
logo
ข่าว อีจัน
www.ejan.co