CEO บริษัทดัง หนุน LGBTQ ให้ ลาแต่งงาน ได้ 7 วัน

CEO บริษัทดัง "แสนสิริ" โพสต์ หนุน LGBTQ ให้ ลาแต่งงาน ได้ 7 วัน ระบุ ทุกคนควรได้รับสิทธิ์ เท่าเทียม
CEO บริษัทดัง หนุน LGBTQ ให้ ลาแต่งงาน ได้ 7 วัน

ทวิตเตอร์ส่วนตัวของ นายเศรษฐา ทวีสิน ประธานอำนวยการและประธานกรรมการ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ได้ทวีตสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ โดยให้พนักงานที่เป็น LGBTQ สามารถมีวันลาเพื่อแต่งงานได้ 7 วัน เท่ากับการสมรสระหว่างชาย-หญิง นอกจากนี้ยังบอกอีกว่า เราทุกคนควรได้รับสิทธิ์อย่างเท่าเทียมเสมอภาค ไม่ว่าจะเป็นเพศสภาพใด พร้อมติด Hashtag #Equality ซึ่งหมายถึง "ความเท่าเทียมกัน"

ก่อนหน้านี้ ในช่วงกลางปี 2564 แสนสิริเป็นบริษัทแรกในไทย และ 1 ใน 200 บริษัทชั้นนำทั่วโลก ที่ได้ร่วมลงนาม UN Global Standards of Conduct for Business สนับสนุนความหลากหลายและความเท่าเทียมในองค์กร ซึ่งนอกเหนือจากการเปิดกว้างยอมรับ LGBTQ+ แล้ว แสนสิริยังเชื่อว่าทุกมิติของชีวิต คือ เรื่องความเท่าเทียม ครอบคลุมตั้งแต่เรื่อง ความเท่าเทียมของการยอมรับกลุ่ม LGBTQ+ การเปิดโอกาสยอมรับเพศสภาพอย่างเสมอภาคในที่ทำงานและการผลักดันนโยบายอย่างเป็นรูปธรรมในองค์กร

คลิปแนะนำอีจัน
จากหมอดูโนเนม สู่หมอดูชื่อดัง #ลักษณ์ ราชสีห์

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co