AD

DSI รวบ เนเน่โมเดลลิ่ง ลวงเด็ก อนาจาร ถ่ายคลิป

โมเดลลิ่งฉาวโลก ลวงเด็ก อนาจาร ถ่ายภาพ คลิป DSI พบหลักฐานกว่า 500,000 ไฟล์
DSI รวบ เนเน่โมเดลลิ่ง ลวงเด็ก อนาจาร ถ่ายคลิป
AD

DSI หรือ กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ ได้รับเรื่องจากสำนักงานตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลีย เกี่ยวกับบุคคลสัญชาติไทยที่อาจมีพฤติการณ์ ล่วงละเมิดทางเพศเด็ก ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยได้รับข้อมูลเป็นภาพถ่ายทางเพศเด็กเพียงภาพเดียว จนนำมาสู่การปฏิบัติการแบบบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยีในการตรวจวิเคราะห์ เชื่อมโยงข้อมูล จากองค์กร Operation Underground Railroad หรือ O.U.R. เมื่อรวบรวมพยานหลักฐานจึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งไทย และต่างประเทศ ร่วมกันจับกุมผู้ต้องหา

ขอบคุณภาพ : ปชส.กรมสอบสวนคดีพิเศษ
AD
AD

DSI สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ที่บ้านพัก ซึ่งใช้เป็นสำนักงานชื่อ เนเน่โมเดลลิ่ง ซึ่งถือว่าเป็นโมเดลลิ่งเด็ก ที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย พบหลักฐานเป็นคลังภาพลามกอนาจารเด็กมากกว่า 500,000 ไฟล์ภาพ ซึ่งนับว่าเป็นการได้มาซึ่งภาพลามกอนาจารเด็กที่มากที่สุด และเกี่ยวพันกับการล่วงละเมิดทางเพศเด็กจำนวนหลายพันราย ซึ่งถือเป็นการจับกุมที่พบหลักฐานการกระทำความผิดมากที่สุดครั้งหนึ่งของโลก

ขอบคุณภาพ : ปชส.กรมสอบสวนคดีพิเศษ
ขอบคุณภาพ : ปชส.กรมสอบสวนคดีพิเศษ

เจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหา นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ ที่มีลักษณะอันลามก และข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้น ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้, กระทำชำเรา และพยายามกระทำชำเราเด็กอายุยังไม่เกิน 13 ปี ซึ่งมิใช่ภริยาหรือสามีของตน โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม, กระทำอนาจารแก่เด็กอายุไม่เกิน 13 ปี โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม และพาเด็กอายุยังไม่เกิน 15 ปี ไปเพื่อการอนาจาร แม้ผู้นั้นจะยินยอมก็ตาม และพรากเด็กอายุยังไม่เกิน 15 ปี ไปเสียจากบิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแล เพื่อการอนาจาร

ขอบคุณภาพ : ปชส.กรมสอบสวนคดีพิเศษ

สำหรับเหยื่อซึ่งเป็นเด็ก กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ประสานกับองค์กรเอกชนไม่แสวงผลกำไร 3 องค์กร ได้แก่ องค์กร Operation Underground Railroad (O.U.R.), มูลนิธิเอ-ทเวนตี้วัน องค์กร LIFT International, มูลนิธิพิทักษ์สตรี (AAT), TCLS Legal Advocate และศูนย์กฎหมายเพื่อสังคม เพื่อการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงช่วยในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายต่อไป

AD
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co