สถูปอิฐพระธาตุพนมองค์เดิมสู่สถูปพระธาตุพนมองค์ปัจจุบัน

สถูปอิฐพระธาตุพนมองค์ปัจจุบัน สร้างจากอิฐของพระธาตุองค์เดิมที่ได้รวบรวมก่อเป็นรูปสถูป ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันตธาตุ พระพุทธรูปอัญมณี และวัตถุมงคลอื่น ๆ เป็นจำนวนมาก
สถูปอิฐพระธาตุพนมองค์เดิมสู่สถูปพระธาตุพนมองค์ปัจจุบัน

อีกหนึ่งจุดที่ต้องไปสักการะและชื่นชมความงดงาม ของวัดพระธาตุพนม คือ สถูปอิฐพระธาตุพนม ยิ่งได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของสถูปอิฐพระธาตุพนมองค์เดิม ยิ่งอิ่มเอมใจและอิ่มบุญเพราะปลื้มปริ่มในพลังแห่งศรัทธา

สำหรับ “สถูปอิฐพระธาตุพนมองค์เดิม” ตั้งอยู่เกาะกลางสระน้ำหน้าวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ห่างจากองค์พระธาตุพนมประมาณ 200 เมตร และห่างจากริมฝั่งแม่น้ำโขง 250 เมตร

สถูปอิฐพระธาตุพนม สร้างจากอิฐของพระธาตุองค์เดิมที่ได้รวบรวมก่อเป็นรูปสถูปมีความสูงจากระดับพื้น 14 เมตร ตั้งอยู่บนฐานสูง 60 เซนติเมตร มีลักษณะรูปทรงสี่เหลี่ยม คล้ายกับองค์พระธาตุพนมยุคแรกภายในใช้เก็บรักษาเศษอิฐเศษปูน พระธาตุพนมองค์เดิม ซึ่งหักพังทลายลงในวันที่ 11 สิงหาคม 2518

นอกจากนี้ ยังบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันตธาตุ พระพุทธรูปอัญมณี และวัตถุมงคลอื่น ๆ เป็นจำนวนมาก

หีบสำหรับบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพร้อมทั้งสิ่งของอันมีค่า ได้จัดทำขึ้นเป็นพิเศษ ส่วนกว้าง 1.50 เมตร ยาว 2 เมตร สูง 1.50 เมตร

หลังคาของสถูปลักษณะกลมเหมือนโอคว่ำบนยอด มีดอกบัวปั้น 5 ดอกเป็นดอกบัวที่บานแล้ว 4 ดอก อีก 1 ดอกเป็นดอกบัวตูม เพื่อให้เป็นปริศนาว่า ในภัทรกัปป์นี้จะมีพระพุทธเจ้าตรัสรู้ 5 พระองค์ 4 พระองค์ ตรัสรู้และปรินิพพานไปแล้ว

อันได้แก่ พระกกุสันธสัมมาสัมพุทธเจ้า,พระโกนาคมนสัมมาสัมพุทธเจ้า,พระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า เหมือนดอกบัวที่บานแล้วและร่วงโรยไปแล้ว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
“พระธาตุพนม” สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองกว่า 2,500 ปี
สถูปอิฐพระธาตุพนมองค์เดิมสู่สถูปพระธาตุพนมองค์ปัจจุบัน

อีกหนึ่งพระองค์มาตรัสรู้ในภายภาคเบื้องหน้า ซึ่งได้แก่ พระศรีอริยเมตไตย์เหมือนดอกบัวตูมที่รอการเบ่งบาน ปีพุทธศักราช 2525 หลังจากสร้างองค์พระธาตุพนมแล้วเสร็จ ทางวัดก็ได้ขนย้ายเศษอิฐเศษปูนของพระธาตุพนมองค์เดิม ซึ่งกองรวมกันอยู่ที่สนามหญ้าทางด้านทิศตะวันออกของหอพระพุทธไสยาสน์ นำไปเก็บไว้ที่เกาะกลางสระน้ำหน้าวัดและอีกส่วนหนึ่งที่เป็นลวดลาย ได้นำไปเก็บไว้ที่ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมรัตนโมลีศรีโคตรบูร

ต่อมาปีพุทธศักราช 2535 ทางวัดได้ขุดลอกสระน้ำหน้าวัด ทั้งทางด้านทิศใต้และทิศเหนือและยังตกแต่งขอบสระน้ำให้สวยงามมั่นคงทั้ง 2 สระ จนแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2541 ได้รับการอุปถัมภ์จากคณะเจ้าภาพโดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 2,620,000 บาท (สองล้านหกแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

มาถึงวัดพระธาตุพนมแล้วเที่ยวชมให้ทั่วนะคะ เพราะสวยงามมากจริงๆ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co