ง่ายขึ้นเยอะ 12 ก.ย. นี้ จ่ายเงิน ประกันสังคม ผ่านพร้อมเพย์ ได้แล้ว

ง่ายขึ้นเยอะ 12 ก.ย. นี้ จ่ายเงิน ประกันสังคม ผ่านพร้อมเพย์ ได้แล้ว

ผู้ประกันตน ม.33-ม.39 เตรียมตัว ประกันสังคม เพิ่มช่องทาง จ่ายเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ เริ่ม 12 ก.ย. นี้

ประกันสังคมต่อยอดนโยบายรัฐบาลดิจิทัล ยกระดับการบริการ จ่ายเงินทดแทนกรณีเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย ว่างงาน ผ่านระบบพร้อมเพย์ เริ่ม 12 กันยายนนี้

รองโฆษกรัฐบาลเผยประกันสังคมต่อยอดนโยบายรัฐบาลดิจิทัล ยกระดับการบริการ จ่ายเงินทดแทนกรณีเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย ว่างงาน ผ่านระบบพร้อมเพย์ เริ่ม 12 กันยายนนี้

วันนี้ (10 ก.ย.65) นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคม ตอบสนองนโยบายรัฐบาล ในการเพิ่มช่องทางการให้บริการทางระบบออนไลน์ ยกระดับการให้บริการ เพิ่มช่องทางการจ่ายเงินประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม กรณีเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย และว่างงาน ให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และผู้มีสิทธิผ่านระบบพร้อมเพย์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2565 เป็นต้นไป เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส และลดความผิดพลาด

นางสาวรัชดา กล่าวว่า ผู้ประกันตนไม่ต้องยื่นสำเนาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคารกับสำนักงานประกันสังคมในการขอรับประโยชน์ทดแทน แต่ต้องลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนกับธนาคารที่ผู้ประกันตนเปิดบัญชีไว้ได้ทุกธนาคาร ทั้งนี้ ผู้ประกันตนสามารถยื่นเอกสารขอรับประโยชน์ทดแทนได้ที่ สำนักงานประกันสังคมทุกจังหวัด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.1506 ตลอด 24 ชั่วโมง

คลิปอีจัน แนะนำ

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co