มส.ให้ทุกวัดจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ อุทิศแก่ผู้เสียชีวิต-เป็นขวัญกำลังใจ

“สมเด็จพระสังฆราช” มีพระบัญชาให้ทุกวัดจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์อุทิศแก่ผู้เสียชีวิต-เป็นขวัญกำลังใจ กรณีเรือหลวงสุโขทัยอับปาง
มส.ให้ทุกวัดจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ อุทิศแก่ผู้เสียชีวิต-เป็นขวัญกำลังใจ

เมื่อวันที่ 24 ธ.ค.65 สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม ประกาศเรื่อง ให้คณะสงฆ์ทุกวัดจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์อุทิศและเจริญพระพุทธมนต์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ กรณีเรือหลวงสุโขทัยอับปาง

ตามที่เกิดเหตุเรือหลวงสุโขทัย แห่งราชนาวีไทยอับปาง เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พุทธศักราช 2565 เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและยังสูญหายจากเหตุการณ์ดังกล่าว ก่อให้เกิดความวิตกเสียขวัญ ความทราบแล้วนั้น

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม ทรงมีพระบัญชาโปรดให้สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม แจ้งวัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักรให้คณะสงฆ์พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน ร่วมกันจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์อุทิศแก่ผู้เสียชีวิต และเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ อำนวยสวัสดิมงคลแด่ราชนาวีไทยและราชอาณาจักรไทย เป็นกรณีพิเศษ ณ วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม พุทธศักราช 2565 ในเวลาตามที่แต่ละวัดพิจารณากำหนด

คลิปอีจันแนะนำ
กอดแรก...หลังรอดชีวิตกลางทะเล เรือหลวงสุโขทัยอับปาง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
logo
อีจัน
www.ejan.co