สธ. ส่งหนังสือ ถึง ผบ.ตร. จับผู้ขาย-แปรรูป กัญชา ไม่ขออนุญาตได้ทันที

สธ. ส่งหนังสือ ด่วนที่สุด ถึง ผบ.ตร. จับผู้ขาย-แปรรูปกัญชา ไม่ขออนุญาตได้ทันที หากพบผิด พ.ร.บ. 4 กรณี เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสมุนไพร
สธ. ส่งหนังสือ ถึง ผบ.ตร. จับผู้ขาย-แปรรูป กัญชา ไม่ขออนุญาตได้ทันที

สธ. ออกหนังสือด่วนที่สุด ถึง ผบ.ตร. จับได้ทันที ผู้ขาย-แปรรูปกัญชา ไม่ขออนุญาต 4 กรณี เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสมุนไพร และการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์

เมื่อวานนี้ (26 ก.ค. 65) นายณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการแพทย์ ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่งหนังสือด่วนที่สุดถึงพล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ขอให้ดำเนินคดีผู้ไม่ขออนุญาตทำการค้าเกี่ยวกับกัญชา ผิดพ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542 ทุกกรณี กระทรวงสาธารณสุข ทำหนังสือด่วนที่สุด ถึง ผบ.ตร. เรื่องดำเนินคดีกับผู้ที่ไม่ขออนุญาตศึกษาวิจัย หรือส่งออกสมุนไพรควบคุม หรือ จำหน่าย หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า

โดยใจความสำคัญส่วนหนึ่งระบุว่า เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กระทรวงสาธารณสุข จึงขอแจ้งให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542 ดำเนินการจับกุมและดำเนินคดีกับบุคคล หรือ นิติบุคคลใดที่ไม่ดำเนินการตาม มาตรา 46 แห่ง พ.ร.บ.ดังกล่าว ในกรณีดังต่อไปนี้

1. ไม่ขออนุญาตศึกษาวิจัยกัญชา

2. ไม่ขออนุญาตส่งออกกัญชา

3. ไม่ขออนุญาตจำหน่ายกัญชา

4. ไม่ขออนุญาตแปรรูปกัญชาเพื่อการค้า

เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสมุนไพร และการใช้ประโยชน์พืชกัญชาทางการแพทย์ และเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ.2565

คลิปอีจันแนะนำ
วินาทีชีวิต ใจเขาใจเรา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co