สรุปยอด 7 วันอันตราย เทศกาลปีใหม่ 2566 ตาย 317 ราย

สรุปสถิติยอดอุบัติเหตุ 7 วันอันตราย เทศกาลปีใหม่2566 (29 ธ.ค.65 - 4 ม.ค. 66) เกิดอุบัติเหตุบทถนน 2,440 ครั้ง ตาย 317 ราย
สรุปยอด 7 วันอันตราย เทศกาลปีใหม่ 2566 ตาย 317 ราย

วันที่ 5 ม.ค. 66 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ศูนย์อำนวยการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 4 ม.ค. 66 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายช่วง 7 วันของการรณรงค์ เกิดอุบัติเหตุ 241 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 253 คน ผู้เสียชีวิต 25 ราย

สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนระหว่างวันที่ 29 ธ.ค 65 - 4 ม.ค 66

เกิดอุบัติเหตุรวม 2,440 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 2,437 ราย ผู้เสียชีวิต 317 ราย

นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี บอกว่า สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ขับรถเร็ว ร้อยละ 34.85 ตัดหน้ากระชั้นชิด ร้อยละ 24.48

ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 80.24 ส่วนใหญ่เกิดบนเส้นทางตรง ร้อยละ 85.06 ถนนกรมทางหลวง ร้อยละ 48.96 ถนนใน อบต. / หมู่บ้านร้อยละ 24.48

โดยจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ สงขลา (13 ครั้ง)

จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ กาญจนบุรี (15 คน)

จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ เชียงราย ร้อยเอ็ด สงขลา สุราษฎรานี และอุดรธานี (จังหวัดละ 2 ราย)

จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุดได้แก่ สุราษฎร์ธานี (79 ครั้ง) จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ กาญจนบุรี (81 คน) จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ เชียงราย (15 ราย) จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต (ตายเป็นศูนย์) มี 5 จังหวัด ได้แก่ นราธิวาส บึงกาฬ พังงา สตูล และสุโขทัย

คลิปแนะนำอีจัน
ฟังจากปาก พ่อเหี้ยมฆ่าลูก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
logo
ข่าว อีจัน
www.ejan.co