บิ๊กตู่ ติด 1 ใน 5 ปชช.เลือกอยากให้ทำงานต่อ

ซูเปอร์โพล เผยผลสำรวจ เรื่อง อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล พบบิ๊กตู่ ติด 1 ใน 5 ปชช.เลือกอยากให้ทำงานต่อ
บิ๊กตู่ ติด 1 ใน 5 ปชช.เลือกอยากให้ทำงานต่อ

สำนักวิจัย ซูเปอร์โพล เสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เผยผลสำรวจ เรื่อง อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินโครงการทั้งการ วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,130 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 7 - 9 ก.ค.65 ที่ผ่านมา

พบว่า

-ร้อยละ 81.4 ระบุ การอภิปราย ไม่ไว้วางใจ ไม่ได้ช่วยอะไรให้ดีขึ้น ทำอะไรรัฐบาลไม่ได้

-ร้อยละ 80.5 ระบุ เป็นเรื่องปกติธรรมดาทางการเมือง ที่มีแต่การแก่งแย่งอำนาจและผลประโยชน์พวกพ้อง

-ร้อยละ 59.3 ระบุ เป็นโอกาสให้รัฐบาลและรัฐมนตรีได้ชี้แจง แสดงผลงาน ที่น่าสนใจ

5 อันดับผลงานรัฐบาลกับการแก้วิกฤตของประเทศ

-ร้อยละ 83.5 ระบุ ทั่วโลกชื่นชมประเทศไทยเก่ง แก้วิกฤตโควิดได้ดีเยี่ยมระดับโลก

-ร้อยละ 80.9 ระบุ ปกป้องเสาหลักของชาติ ควบคุมความขัดแย้งของคนในชาติ ไม่ให้รุนแรงบานปลาย

-ร้อยละ 76.4 ระบุ ฟื้นฟูความสัมพันธ์ที่ดีไทย ซาอุดิอาระเบีย และนานาประเทศ สร้างความเจริญทางเศรษฐกิจร่วมกัน

-ร้อยละ 75.2 ระบุ กล้าเปลี่ยนแปลง นโยบาย ทำเรื่องกัญชาให้ถูกกฎหมาย ช่วยชาวบ้านให้ปลูกได้รักษาโรคภัยไข้เจ็บ

-ร้อยละ 73.1 ระบุ นโยบาย เยียวยาวิกฤตเศรษฐกิจ เงินในกระเป๋าประชาชน เช่น โครงการ คนละครึ่ง ลดค่าไฟฟ้า ราคาน้ำมัน และ ช่วยเด็ก นักเรียนยากจนพิเศษ เป็นต้น

นอกจากนี้ 5 อันดับบุคคลในรัฐบาลที่ควรทำงานต่อไป พบว่า

-ร้อยละ 58.7 ระบุพล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

-ร้อยละ 55.9 ระบุ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

-ร้อยละ 52.1 ระบุ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี

-ร้อยละ 48.3 ระบุ นาย ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

-ร้อยละ 45.7 ระบุ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า ประชาชนส่วนใหญ่มองว่า การอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่ได้ช่วยเปลี่ยนแปลงอะไรให้ดีขึ้น ทำอะไรรัฐบาลไม่ได้เพราะที่ผ่านมาประชาชนส่วนใหญ่มองว่ามีแต่การแก่งแย่งอำนาจและผลประโยชน์พวก พ้องครอบครัว ไม่ได้คำนึงถึงผลประโยชน์ชาติและของพี่น้องประชาชนคนตัวเล็กตัวน้อยอย่างแท้จริง และยังเชื่อว่า รัฐบาลจะผ่านการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่จะเกิดขึ้นนี้ไปได้ นอกจากนี้ ยังระบุถึงผลงานของรัฐบาลที่ได้รับการยกย่อง ทั่วโลกให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่แก้วิกฤตโควิดดีเยี่ยมระดับโลก

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวต่ออีกว่า สิ่งที่สังคมควรพิจารณาคือ ในท่ามกลางความขัดแย้งทางความคิดแต่รัฐบาล และหน่วยงานด้านความมั่นคงของรัฐสามารถปกป้องเสาหลักของชาติ ควมคุมความขัดแย้งของคนในชาติไม่ให้ รุนแรงบานปลายได้ รวมทั้งการฟื้นฟูความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศไทยกับซาอุดิอาระเบียและนานาประเทศ เอาไว้ได้ให้สามารถสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจร่วมกัน และประชาชนยังมองเห็นความกล้าเปลี่ยนแปลงของ รัฐบาลในนโยบายที่ละเอียดอ่อนแต่คำนึงถึงประโยชน์และภูมิปัญญาชาวบ้านท้องถิ่น เช่น นโยบายกัญชาเพื่อให้ 2 ชาวบ้านทำการรักษาโรคต่าง ๆ ด้วยกัญชาที่ถูกกฎหมายและทำให้วงการแพทย์ทำการศึกษาวิจัยเพื่อประโยชน์ ด้านสุขภาพที่ดีของประชาชนได้ ทุกอย่างมีทั้งบวกและลบ เลือกเอาด้านคุณมาทำประโยชน์และควบคุมโทษให้อยู่ ในวงจำกัดไม่ทำอันตรายต่อตัวเอง ผู้อื่นและสังคม “ที่น่าสนใจคือ การรับรู้และความเข้าใจของประชาชนต่อสภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกและนโยบายเยียวยา วิกฤตเศรษฐกิจของรัฐบาลเพิ่มเงินในกระเป๋าของประชาชน เช่น โครงการ คนละครึ่ง ลดค่าไฟฟ้า ราคาน้ำมัน และ ช่วยเหลือเด็กยากจนพิเศษเป็นผลงาน โดยภาพรวมส่งผลทำให้บุคคลสำคัญในรัฐบาลติด 1 ใน 5 อันดับที่ประชาชน เห็นควรให้ทำงานต่อไป ได้แก่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นต้น อย่างไรก็ตาม จากภาพรวมของผลโพลนี้อาจกล่าวได้ว่าเป็นเวลาเหมาะสมในการอภิปรายไม่ไว้วางใจในการชี้แจงผลงานและ เสริมสร้างการรับรู้และความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างฝ่ายบริหารและประชาชน”

คลิปแนะนำอีจัน
ช่วยได้แล้ว! ลูกลิงหัวติดโหล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co