เปิดจำนวนประชากรไทย ล่าสุด กรุงเทพคนเยอะที่สุดในประเทศ

เยอะอยู่นะแม๊! มหาดไทย เผย จำนวนประชากรในประเทศไทย มีกว่า 66 ล้านคน กรุงเทพฯ ครองแชมป์ประชากรมากที่สุด!!!
เปิดจำนวนประชากรไทย ล่าสุด กรุงเทพคนเยอะที่สุดในประเทศ

รู้ไหม คุณมีเพื่อนร่วมจังหวัดกี่คน

สำนักทะเบียนกลาง เปิดเผยข้อมูล จำนวนประชากรในประเทศไทย และจำนวนประชากรของ 77 จังหวัด ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

พบว่า ประเทศไทยมีจำนวนประชากรทั้งหมด 66,090,475 คน

เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยจำนวน 65,106,481 คน มีผู้ที่ไม่ได้สัญชาติไทยจำนวน 983,994 คน

แบ่งเป็น เพศชาย จำนวน 32,270,615 คน

เพศหญิง จำนวน 33,819,860 คน

ย่อยลงมาอีกค่ะ

เมื่อแบ่งประชากรแต่ละจังหวัดจะพบว่า มีถึง 21 จังหวัด มีประชากรเกิน 1 ล้านคน

อีจัน จัดอันดับ จังหวัดที่มีประชากรมากที่สุด 5 อันดับ

อันดับที่ 1 คงเดาไม่ยาก คือ

กรุงเทพมหานคร มีประชากรทั้งหมด 5,494,936 คน

อันดับที่ 2. นครราชสีมา มีประชากรทั้งหมด 2.630,058 คน

อันดับที่ 3. อุบลราชธานี มีประชากรทั้งหมด 1,869,806 คน

อันดับที่ 4. เชียงใหม่ มีประชากรทั้งหมด 1,792,474 คน

อันดับที่ 5. ขอนแก่น มีประชากรทั้งหมด 1,784,641 คน

ส่วนจังหวัดที่มีประชากรน้อยที่สุด 5 อันดับ คือ

1. สมุทรสงคราม มีประชากรทั้งหมด 189,453 คน

2. ระนอง มีประชากรทั้งหมด 194,226 คน

3. สิงห์บุรี มีประชากรทั้งหมด 202,797 คน

4. ตราด มีประชากรทั้งหมด 227,808 คน

5. นครนายก มีประชากรทั้งหมด 260,406 คน

แต่ยอดที่น่าตกใจ คือ จำนวนประชากรที่ลดลง

ตามข้อมูลสำนักทะเบียนกลาง พบว่า เมื่อนำข้อมูลประชากรปี 2564 และ ปี 2565 มาเทียบกัน ประชากร ลดลงถึง 80,964 คนเลยค่ะ

แต่ไม่มีระบุไว้ว่า ประชากรที่ลดลงไป เนื่องจากเหตุผลใด

คลิปอีจันแนะนำ
พรจากพระอาจารย์นวลจันทร์ ถึงผู้ให้ทั้งหลาย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
logo
อีจัน
www.ejan.co