สธ. กำหนดมาตรการ ใน การมาเที่ยวไทย ของต่างชาติ ป้องกันโควิด มีผลทันที

โฆษกรัฐบาล เผย มาตรการใหม่ ที่ สธ. กำหนดขึ้น ควบคุม การมาเที่ยวไทย ของต่างชาติ เพื่อ ป้องกันโควิด โดยให้มีผลทันที
สธ. กำหนดมาตรการ ใน การมาเที่ยวไทย ของต่างชาติ ป้องกันโควิด มีผลทันที

กรมควบคุมโรคกำหนดมาตรการสาธารณสุข ในการเข้าประเทศไทยสำหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติ มีผลตั้งแต่วันที่ 10 ม.ค. 66

วันที่ 11 มกราคม 2566 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 66 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดมาตรการสาธารณสุขในการเข้าประเทศไทย สำหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติ (Public Health Measures for Foreign Travelers Entering Thailand) ซึ่งมาตราการดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ 10 ม.ค. 66 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.ยกเลิกข้อกำหนดตรวจเอกสารรับวัคซีน ก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย

2.ผู้เดินทางที่มาจากประเทศที่กำหนดให้มีผลตรวจ RT-PCR เป็นลบก่อนจะเดินทางออกจากประเทศไทย จะต้องมีประกันสุขภาพวงเงินไม่น้อยกว่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ ที่ครอบคลุมการรักษาโควิด 19 ตลอดช่วงระยะเวลาที่อยู่ในประเทศไทย และบวกเพิ่มอีก 7 วัน โดยเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อ จะสุ่มตรวจเอกสารรับรองประกันสุขภาพของผู้เดินทางจากต่างประเทศดังกล่าว หากพบว่าไม่มีเอกสารประกันสุขภาพ ผู้นั้นจะต้องซื้อประกันสุขภาพก่อนเข้าเมือง

ทั้งนี้ ณ วันที่ 10 ม.ค. 66 สำหรับประเทศที่มีการกำหนดให้ผู้เดินทางมีผล RT-PCR เป็นลบ ก่อนจะออกจากประเทศไทย 2 ประเทศ ประกอบด้วย จีนแผ่นดินใหญ่ (China Mainland) และ อินเดีย (India)

อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ประกอบภารกิจรวมถึงลูกเรือ นักเรียน อาจจะใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงานเจ้าภาพ หรือเอกสารแสดงถึงการมีประกันรูปแบบอื่นรับรองแทน

3.ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางไทยและผู้โดยสารที่เปลี่ยนเครื่องหรือต่อเครื่อง ได้รับการยกเว้นจากการตรวจสอบเอกสารประกันสุขภาพ

4.สายการบินต้องยึดตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติตามคู่มือแนวทางตามความเหมาะสม เช่น ขอให้ผู้โดยสารสวมใส่หน้ากากตลอดการเดินทาง ยกเว้นช่วงรับประทานอาหาร หรือในภาวะฉุกเฉิน

5.ผู้โดยสารที่มีอาการของโรคโควิด 19 ระหว่างเดินทาง ได้รับการแนะนำให้รับการตรวจโควิด 19 เมื่อเดินทางมาถึงจุดหมาย

สำหรับผู้มีข้อคำถาม สามารถติดต่อสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422 หรือศึกษาข้อมูลที่เว็บไซต์ https://ddc.moph.go.th/index.php

เพื่อนต่างชาติของใครจะมาเที่ยวไทย ฝากอ่านให้ฟังกันด้วยนะครับ

คลิปอีจันแนะนำ
ไม่กล้าทุบกระปุกออมสินหมู กลัวหมูเจ็บ!

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co