20 พฤษภาคม วันผึ้งโลก World Bee Day

ผึ้ง สัตว์ที่ช่วยสร้างสมดุลให้กับโลก ร่วมกันอนุรักษ์ผึ้ง 20 พฤษภาคม วันผึ้งโลก World Bee Day
20 พฤษภาคม วันผึ้งโลก World Bee Day

“ผึ้ง” นักผสมเกสรผู้ให้ชีวิตกับสัตว์โลก ช่วยสร้างสมดุลของสิ่งแวดล้อม โดยวันที่ 20 พฤษภาคม วันผึ้งโลก World Bee Day มีขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ Anton Janša ผู้บุกเบิกเทคนิคการเลี้ยงผึ้ง ที่ได้เกิดในวันนี้

อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ เคยพูดไว้ว่า If the bee disappeared off the face of the Earth, man would only have four years left to live. หมายความว่าถ้าผึ้งหายไปจากโลก มนุษย์จะมีชีวิตอยู่ได้เพียงอีกแค่ 4 ปี เนื่องจากผึ้งมีหน้าที่ในการช่วยผสมเกสรให้กับพืชพรรณหลายชนิด

ซึ่งรวมถึงพืชที่มนุษย์กินเป็นอาหาร ผลการศึกษาชี้ว่า ในพืช 100 ชนิดที่มนุษย์กินเป็นอาหาร มี 70 ชนิดที่ต้องใช้ผึ้งเป็นตัวผสมละอองเกสร ดังนั้นหากผึ้งสูญพันธุ์ไปจากโลก พืชที่มนุษย์กินเป็นอาหาร คือผักและผลไม้จะหายตามไปด้วย

ทั้งนี้ ผึ้งและสัตว์นักผสมเกสรอื่นๆอย่าง ผีเสื้อ และ hummingbirds ทำหน้าที่แพร่กระจายเกสรพืช ผสมละอองเกสรให้พืชต่างๆที่สำคัญต่อสิ่งมีชีวิต มันเป็นพื้นฐานสำคัญในระบบนิเวศ โดย 90% ของพืชดอกป่า และ 75% ของพืชอาหาร ขึ้นอยู่กับการมีอยู่ของสัตว์เหล่านี้ในการช่วยผสมเกสร ซึ่งสร้างความมั่นคงทางอาหาร และความหลากหลายทางชีวภาพ โดยผึ้งสามารถบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าได้

Grafvision

อย่างไรก็ตามผึ้งกำลังถูกคุกคามอย่างหนัก ประชากรผึ้งลดลงอย่างรวดเร็ว จากการใช้สารเคมี ยาฆ่าแมลงต่างๆในการเกษตร การตัดไม้ทำลายป่า และอื่นๆที่ส่งผลกระทบต่อผึ้ง และพืชต่างๆ เรียกได้ว่าหากผึ้งหายไป จะทำให้พืชลดลง กระทบสัตว์ สิ่งมีชีวิต รวมถึงมนุษย์อย่างมหาศาล

โดย วันผึ้งโลกมีขึ้นเพื่อสร้างตระหนักของผึ้ง รวมถึงนักผสมละอองเกสรดอกไม้และพันธุ์พืช อื่นๆที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศอย่างมาก โดยเราสามารถช่วยกันอนุรักษ์ผึ้งโดยการ ลด เลิก แบนใช้สารเคมีอันตรายต่อผึ้ง ลดการบริโภคสัตว์เชิงอุตสาหกรรม ที่มีส่วนทำให้เป็นการทำลายป่า เพื่อระบบนิเวศน์ที่สมบูรณ์ และยั่งยืน

แหล่งที่มา : https://greendigitallibrary.deqp.go.th/news/detail/189

https://thestandard.co/onthisday2005/

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
logo
ข่าว อีจัน
www.ejan.co