มนต์ขลังอารามหลวงแรก ของสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เสริมสิริมงคล ให้สาวงาม

อารามหลวงแห่งแรกของ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ มนต์ขลังวัดเก่าแก่ สู่ที่พึ่งทางใจนางงาม
มนต์ขลังอารามหลวงแรก ของสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เสริมสิริมงคล ให้สาวงาม

วัดเก่าแก่หลายร้อยปี รวมความขลัง ความศรัทธา มาบรูณะที่นี่เป็นจึงเป็นที่มาให้บรรดาเหล่าสาวงานจากกองประกวด Miss Thailand International มาสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจในการประกวด

ที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ มี 5 จุดสักการะสิ่งสักสิทธิ์คู่บ้านคู่เมื่อง เสริมบารมีให้กับประชาชนรวมถึงกลุ่มสาวงามในวันนี้ด้วยนะคะ

จุดที่1 จะเป็น พระเจดีย์ทองศรีรัตนมหาธาตุ เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระมณฑป

พระพุทธ จากเมืองเหนือ ที่ทางพร นำมาประดิษฐานไว้ภายในพระมณฑป 28 องค์ เต็มไปด้วยความขังและงดงาม

ต่อกันกับจุดที่ 2 เข้าสักการะ พระศรีสรรเพชญ์ และพระอรหันต์แปดทิศ

พระศรีสรรเพชญ์ เป็น พระพุทธรูป พี่ปั้นลงรักปิดทอง จากช่างฝีมือ พระยาเทวารังสรรค์ ซึ่งเป็นช่าง วังหน้าคู่พระทัยของ กรมพระราชวัง บวรมหาสุรสิงหนาท

มาถึงจุดที่ 3 พระวิหาร พระประธานศิลาแลง ( หลวงพ่อหิน) พระประธานในอุโบสถวัดสลักชื่อเดิมก่อนของวัดมหาธาตุ ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ประวัติยาวนานหลายร้อยปี

ต่อกันที่จุดที่ 4 นี่คือวิหารโพลังกาหรือวิหารน้อย สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4 และเป็นตำหนักที่ประทับเมื่อครั้งพระผนวช

และไฮไลต์ที่ไม่ว่าจะเป็นเล่าสาวงาม หรือนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมา ด้านหลังวิหารจะมีต้นพระศรีมหาโพธิ์ เเละวิหารโพธิ์ลังกา ต้นพระศรีมหาโพธิ์ถูกอัญเชิญมาจากพุทธคยาประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นหน่อเดียวกับพระศรีมหาโพธิ์ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้

และจุด ที่ 5 จุดสุดท้าย คือการสักการะอนุสาวรีย์สภมเด็จพระราชวังบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาทกรมพระราชวังบวรสถานมงคล ผู้ทรงบูรณปฏิสังขรณ์ วัดพระธาตุฯ และได้รับการจัดตั้งให้เป็น อารามหลวงแห่งแรก สมัยกรุงรัตนโกสินทร์

นอกจากนี้ยังมีมุมถ่ายภาพมหาชน ที่อยู่นะหว่าง อุโบสถ 1 2 3 และมุมระเบียงวัดที่ให้กลิ่นอายความงดงามฉบับสยามประเทศ

ความของงามวัดและความสวยของสาวๆ ที่มาพร้อมชุดไทย งดงามตาเป็นที่สุดเลยค่ะ อย่างลืมให้กำลังสาวๆ Miss Thailand international ด้วยนะคะ และวันที่ 3 ก.ย.66 จะรอบไฟนอล ใครจะเป็นตัวแทนไปคว้ามง 2 ของ Miss international ไปเชียร์สาวๆกัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
logo
ข่าว อีจัน
www.ejan.co