1 มี.ค.66 ยืนยันตัวตน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 14.6 ล้านคน ผ่านคุณสมบัติ

ครม.เห็นชอบ 14.6 ล้านคน ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” เริ่มยืนยันตัวตน 1 มี.ค.66 และเริ่มใช้สิทธิ์สวัสดิการสำหรับผู้ลงทะเบียนรอบปกติ 1 เมษายน 2566
1 มี.ค.66 ยืนยันตัวตน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 14.6 ล้านคน ผ่านคุณสมบัติ

14.6 ล้านคน ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ”

เริ่มยืนยันตัวตน 1 มี.ค.66

วันนี้ (28 ก.พ.66) นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบรายงานผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ลงทะเบียน โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  ปี 2565 และกรอบระยะเวลาดำเนินโครงการฯ  พร้อมทั้งอนุมัติงบกลาง จำนวน 9,140.35 ล้านบาท ให้กองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม นำมาสมทบกับเงินกองทุน ฯ ในการดำเนินการจัดสรรประชารัฐสวัสดิการใหม่  เช่น วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภค บริโภคจากร้านธงฟ้าประชารัฐ จำนวน 300 บาท/คน/เดือน วงเงินค่าเดินทางระบบขนส่งสาธารณะ 750 บาท/คน/เดือน  เป็นต้น

สำหรับรายงานผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนโครงการ ฯ ปี 2565 มีรายละเอียด ดังนี้

 1. ผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนโครงการ ฯ ปี 2565

-ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ 14,596,820 ราย

-ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ 5,050,421 ราย ซึ่งผู้ลงทะเบียนที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ อาทิ  มีรายได้เกิน 100,000 บาท/ปี  มีบัญชีเงินฝากเกิน 100,000 บาท  มีบัตรเครดิต  มีวงเงินกู้บ้าน/รถ เป็นต้น

2. กรอบระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ฯ ปี 2565

- ประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติและเริ่มกระบวนการยืนยันตัวตน 1 มีนาคม 2566

- เริ่มใช้สิทธิ์สวัสดิการสำหรับผู้ลงทะเบียนรอบปกติ  1 เมษายน 2566

- กระบวนการอุทธรณ์ (กรณีผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ)  1 มีนาคม - 1 พฤษภาคม 2566

- ประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติรอบอุทธรณ์ 20 มิถุนายน 2566                                                                 

- เริ่มใช้สิทธิ์สำหรับผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติรอบอุทธรณ์ 1 กรกฎาคม 2566

3. ข้อเสนอประชารัฐสวัสดิการใหม่ที่จัดสรรให้แก่ผู้มีบัตร ฯ

1) วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นจากร้านธงฟ้า : ต่างจังหวัดและกทม. 300 บาท/คน/เดือน

2) วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม :  80 บาท/คน/สามเดือน

3) วงเงินค่าเดินทางระบบขนส่งสาธารณะ  750 บาท/คน/เดือน

4) วงเงินค่าไฟฟ้า  ต่างจังหวัดและกทม.  315 บาท/ครัวเรือน/เดือน

5) วงเงินค่าน้ำประปา ต่างจังหวัดและกทม. 100 บาท/ครัวเรือน/เดือนแต่ไม่เกิน 315 บาท/ครัวเรือน/เดือน

สำหรับ โครงการ ฯ ปี 2565 วงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค จะได้รับเท่ากันทุกคนและเพิ่มครอบคลุมระบบขนส่งสาธารณะ 8 ประเภท เช่น รถ ขสมก. รถ บขส. รถไฟฟ้า รถสองแถว เรือโดยสาร  และขยายสิทธิ์ให้เท่าเทียมกันทุกพื้นที่ รวมทั้งสามารถเฉลี่ยการใช้วงเงินได้กับทุกประเภท โดยยังกำหนดให้วงเงินค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา ให้เป็นสวัสดิการหลักที่ไม่มีเวลาหมดอายุด้วย

ทั้งนี้ กระทรวงการคลัง คาดว่า จะมีค่าใช้จ่ายเพื่อจัดสรรประชารัฐสวัสดิการใหม่ ปีละ 65,413.80 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายประชารัฐสวัสดิการใหม่ให้กับผู้ถือบัตรที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามโครงการแล้ว

คลิปอีจันแนะนำ
สาวบุรีรัมย์ ช้ำรักหนุ่มนักบอล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
logo
ข่าว อีจัน
www.ejan.co