กองทัพเรือ บรรจุ - แต่งตั้ง ทายาทกำลังพล เหตุเรือล่ม

กองทัพเรือ ประชุมพิจารณาบรรจุทายาท กำลังพลเสียที่ชีวิต เหตุเรือหลวงสุโขทัยอับปาง 24 ราย
กองทัพเรือ บรรจุ - แต่งตั้ง ทายาทกำลังพล เหตุเรือล่ม

กองทัพเรือ พิจารณาสิทธิบรรจุ หรือ แต่งตั้งทายาทของกำลังพลที่เสียชีวิต เหตุ เรือหลวงสุโขทัยอับปาง

(23 ม.ค.66) พล.ร.อ.สุวิน แจ้งยอดสุข ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือและประธานกรรมการเป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับสิทธิในการบรรจุหรือแต่งตั้งทายาท ของข้าราชการทหารและทหารกองประจำการที่เสียชีวิต และกำหนดจำนวนทายาทที่จะได้รับสิทธิ เนื่องจากการรบ หรือ การปฏิบัติหน้าที่ราชการ กรณีเรือหลวงสุโขทัยอับปาง ณ กองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน

ซึ่งจากการประชุม คณะกรรมการฯ ได้พิจารณา จากหน่วยต้นสังกัดของกำลังพลที่เสียชีวิตในการได้รับสิทธิบรรจุหรือแต่งตั้งทายาท จำนวนทั้งสิ้น 24 ราย สรุปดังนี้ เสนอกองทัพเรือให้บรรจุทายาท ตามกฎกระทรวงฯ จำนวน 7 ราย, บรรจุบุคคลในครอบครัวของผู้เสียชีวิตเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 13 ราย,รับทราบการเสนอบรรจุทดแทนที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล จำนวน 1 ราย (เมื่อเอกสารเรียบร้อยให้หน่วยต้นสังกัดเสนอคณะกรรมการพิจารณาต่อไป), รับทราบการสละสิทธิ จำนวน 3 ราย (ในอนาคตหากครอบครัวมีความประสงค์จะขอบรรจุทายาทสามารถดำเนินการผ่านต้นสังกัดได้)

ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะเร่งดำเนินการด้วยความถูกต้อง เพื่อให้เป็นไปตามความตั้งใจของผู้บัญชาการทหารเรือ ในการดูแลครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิตอย่างดีที่สุด

คลิปอีจันแนะนำ
สถานการณ์วิกฤต เรือหลวงสุโขทัยอับปาง!

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co