โรงพยาบาลเจ้าพระยาให้การต้อนรับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาให้การต้อนรับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เนื่องในโอกาสจัดกิจกรรมบริจาคเลือดเพื่อผู้ป่วย
โรงพยาบาลเจ้าพระยาให้การต้อนรับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

"รพ.เจ้าพระยาต้อนรับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล"

นพ.ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยา ให้การต้อนรับ อ.ดร.พญ.เจนจิรา กิตติวรภัทร อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทีมเจ้าหน้าที่หน่วยบริการเคลื่อนที่ เนื่องในโอกาสจัดกิจกรรมบริจาคเลือดเพื่อผู้ป่วยโรงพยาบาลศิริราชร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยา ณ หอประชุม พลโท นพ.โกวิท พัทฒฆายน ชั้น 2 โรงพยาบาลเจ้าพระยา โดยได้รับเกียรติจากผู้ใช้บริการเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคเลือดครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

สำหรับท่านที่ต้องการบริจาคเลือด ควรเตรียมร่างกายให้พร้อม โดยพักผ่อนเพียงพออย่างน้อย 6 ชั่วโมง น้ำหนัก 48 กิโลกรัมขึ้นไป และต้องไม่มีโรคประจำตัวบางชนิด เช่น โรคลมชัก โรคหัวใจหรือเคยเจ็บแน่นหน้าอก  เป็นต้น ทั้งนี้สามารถรับประทานอาหารและน้ำได้ตามปกติ แต่ขอให้หลีกเลี่ยงอาหารประเภทที่มีไขมันสูง งดสูบบุหรี่ งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และไม่เข้าข่ายผู้มีความเสี่ยงติด COVID-19 ในกรณีผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีน COVID-19 ขอให้งดเว้น 7 วัน หากมีอาการข้างเคียงขอให้งดเว้น 14 วัน หลังไม่มีอาการจึงสามารถมาบริจาคเลือดได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co