เจอกั๊กที่จอดรถริมถนน คนแจ้งรับส่วนแบ่ง 50%

กั๊กที่จอดรถริมถนน เจอโทษปรับหนัก 10,000 บาท คนแจ้งได้ส่วนแบ่งสูงสุด 50%
เจอกั๊กที่จอดรถริมถนน คนแจ้งรับส่วนแบ่ง 50%

“สุดเซง ตรงนี้ก็จอดไม่ได้หรอ” หลายคนคงเหนื่อยใจกับพฤติกรรมการนำป้ายนำกรวย หรือสิ่งของต่างๆ กั๊กที่จอดรถริมถนนรถให้กับลูกค้า หรือรถของตนเอง โดยสิ่งของยอดฮิตที่นิยมเอามาวางขวางบริเวณที่จอดรถจะมาในรูปแบบต่างๆ เช่น กระถางต้นไม้, ถังน้ำ, แผงกั้นเหล็ก, กรวย และเก้าอี้ เป็นต้น แบบนี้เข้าข่ายผิดกฎหมายมีโทษปรับสูงสุด 10,000 บาท แม้ว่าจะเป็นพื้นที่หน้าบ้านตัวเองก็ตาม

รู้หรือไม่ว่า เจอกั๊กที่จอดรถริมถนนแจ้งจับได้ ?

พฤติกรรมลักษณะนี้ถือว่าผิดกฎหมาย ผู้พบเห็นสามารถแจ้งจับได้ พร้อมรับส่วนแบ่งครึ่งหนึ่งของค่าปรับ โดยตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 มาตรา 19 โดยกฏหมายระบุไว้ว่า “ห้ามมิให้ผู้ใดตั้ง วาง หรือกองวัตถุใดๆ บนถนน เว้นแต่เป็นการกระทำในบริเวณที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศกำหนดด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจร”

โดยคำว่า "ถนน" ตาม พ.ร.บ. นี้ ที่ครอบคลุมถึงการกั๊กที่จอดรถ หมายความถึง ทางเดินรถ ทางเท้า ขอบทาง ไหล่ทางทางข้ามตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก ตรอก ซอย สะพาน หรือ “ถนนส่วนบุคคล” ซึ่งเจ้าของยินยอมให้ประชาชนใช้เป็นทางสัญจรได้

ภาพ จส.100

นอกจากนี้ ผู้พบเห็นการกระทำผิดสามารถแจ้งต่อเจ้าหน้าที่สำนักเทศกิจตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแบ่งค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบให้แก่ผู้แจ้งความนำจับตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2560 โดยจะได้รับส่วนแบ่ง 50% ของค่าปรับ หรือสูงสุด 5,000 บาท

ทั้งนี้ ส่วนแบ่งค่าปรับดังกล่าวขึ้นอยู่กับอัตราการเรียกเก็บจริงจากผู้กระทำผิดด้วย เนื่องจากโทษปรับ 10,000 บาท เป็นอัตราโทษสูงสุดที่กำหนดไว้ ซึ่งอาจเรียกเก็บจริงต่ำกว่านั้น ส่วนแบ่งของผู้แจ้งจึงถูกลดหลั่นตามสัดส่วนลงมา

ย้ำอีกครั้งไม่ว่าใครก็ไม่มีสิทธินำสิ่งของใดๆ ไปวางตั้งในที่สาธารณะที่ไม่ได้รับความเห็นจากจนท. จราจร เช่น ร้านค้าที่ตั้งอยู่ริมถนน จู่ๆ ก็นำเก้าอี้ ถังน้ำ หรือป้ายไปวางกันให้เป็นที่จอดรถของร้านของตนเอง หรือเจ้าของบ้านนำสิ่งของวางขวางไว้ริมถนนในซอย ฯลฯ

ทั้งนี้ ใครพบการกระทำดังกล่าวแล้วอยากแจ้งเบาะแสสามารถติดต่อ จนท.ตำรวจในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบให้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ หากผิดจริงสามารถดำเนินคดีตามกฎหมายได้…เตือนละนะ

ขอบคุณ : กองปราบปราม , จส.100

คลิปอีจันแนะนำ
โอ้ว้าว คนเดียวเหมา 48 ล้าน! กองสลากพลัส

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co