สว.อยู่ในตำแหน่งครบ 6 ปี รับเงินเลี้ยงชีพ 12,000 บาท/เดือน นาน 12 ปี

สว.อยู่ในตำแหน่งครบ 6 ปี รับเงินเลี้ยงชีพ 12,000 บาท/เดือน นาน 12 ปี ซึ่งเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาฯ
สว.อยู่ในตำแหน่งครบ 6 ปี รับเงินเลี้ยงชีพ 12,000 บาท/เดือน นาน 12 ปี

วันนี้ (20 ต.ค.66) เพจเฟซบุ๊ก LIRT : คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้โพสต์ข้อมูลเกี่ยวกับ สิทธิประโยชน์ที่อดีตสมาชิกวุฒิสภา ได้จากกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา ว่า...

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา ว่าด้วยการบริหาร ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานและการจ่ายเงินช่วยเหลือกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. 2556 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

ข้อ 29 ให้ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาตามข้อ 27 มีสิทธิได้รับเงินทุนเลี้ยงชีพเป็นรายเดือน โดยให้ได้รับเป็นระยะเวลาสองเท่าของเวลาสำหรับคำนวณเงินทุนเลี้ยงชีพ ตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้

​1.มีเวลาสำหรับคำนวณเงินทุนเลี้ยงชีพตั้งแต่ 1 เดือน แต่ไม่ถึง 48 เดือน ให้ได้รับเงินทุนเลี้ยงชีพในอัตราเดือนละ 9,000 บาท

2. มีเวลาสำหรับคำนวณเงินทุนเลี้ยงชีพ ตั้งแต่ 58 เดือน แต่ไม่ถึง 96เดือน ให้ได้รับเงินทุนเลี้ยงชีพในอัตราเดือนละ 12,000 บาท

3.มีเวลาสำหรับคำนวณเงินทุนเลี้ยงชีพ ตั้งแต่ 96 เดือน แต่ไม่ถึง 144 เดือน ให้ได้รับเงินทุนเลี้ยงชีพในอัตราเดือนละ 14,300 บาท

4.มีเวลาสำหรับคำนวณเงินทุนเลี้ยงชีพ ตั้งแต่ 144 เดือน แต่ไม่ถึง 192 เดือน ให้ได้รับเงินทุนเลี้ยงชีพในอัตราเดือนละ 17,800 บาท

5.มีเวลาสำหรับคำนวณเงินทุนเลี้ยงชีพ ตั้งแต่ 192 เดือน แต่ไม่ถึง 240 เดือน ให้ได้รับเงินทุนเลี้ยงชีพในอัตราเดือนละ 21,400 บาท

6.มีเวลาสำหรับคำนวณเงินทุนเลี้ยงชีพ ตั้งแต่ 240 เดือน แต่ไม่ถึง 288 เดือน ให้ได้รับเงินทุนเลี้ยงชีพในอัตราเดือนละ 28,500 บาท

7.มีเวลาสำหรับคำนวณเงินทุนเลี้ยงชีพ ตั้งแต่ 288 เดือนขึ้นไป ให้ได้รับเงินทุนเลี้ยงชีพในอัตราเดือนละ 35,600 บาท

พร้อมระบุย้ำในคอมเมนต์ว่า เป็นระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา ว่าด้วยการบริหาร ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การอนุมัติการเบิกจ่ายเงิน การจ่ายเงิน การจัดหาผลประโยชน์และการจ่ายเงินช่วยเหลือกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

นอกจากนี้มีผู้ใช้เฟซบุ๊กคอมเมนต์ถามว่าเงินกองทุนนี้มาจากไหน ทางแอดมินเพจได้แนบภาพระเบียบเป็นคำถามดังนี้

สำหรับเงินเดือนสมาชิกวุฒิสภา หรือ สว. ประกอบด้วย

เงินเดือนประจำตำแหน่ง 71,230 บาท

เงินเพิ่ม 42,330 บาท

รวม 113,560 บาท

สว.อยู่ในตำแหน่งครบ 6 ปี รับเงินเลี้ยงชีพ 12,000 บาท/เดือน นาน 12 ปี
เปิดค่าเหนื่อย-สวัสดิการ 'ส.ว.' เดือนหนึ่งได้เงินเท่าไร
คลิปอีจันแนะนำ
ชีวิตในเมืองกรุง ตอกย้ำความจนที่สุด!

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
logo
ข่าว อีจัน
www.ejan.co