โครงการดีๆ จากคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ชวนรักษาฟันฟรี

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดโครงการ “รักษาฟันฟรี” เนื่องในวันทันตสาธารสุขแห่งชาติ วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566
โครงการดีๆ จากคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ   ชวนรักษาฟันฟรี

โครงการดีๆ จากคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ชวนรักษาฟันฟรี 

ในวัน เนื่องในวันทันตสาธารสุขแห่งชาติ

อุดฟัน ถอนฟัน ขูดฟัน ฟรี! 

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดโครงการ “รักษาฟันฟรี” เนื่องในวันทันตสาธารสุขแห่งชาติ วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 

 วันศุกร์ที่ 20 ต.ค. 66 นี้ ณ อาคารบรมนาถศรีนครินทร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 เริ่มแจกบัตรคิว 6.30 น. 

 ลงทะเบียน 7.00 น.  

ตรวจตั้งแต่เวลา 7.45 - 11.45 น. 

รับจำนวนจำกัดหรือครบตามจำนวนที่กำหนด ผู้ใหญ่ 900 ราย / เด็ก 150 ราย 

(ผ่าฟันคุดไม่เกิน 84 ซี่) 

บริการ1 คนต่อ 1 รายการ 

 นำบัตรประชาชนมาด้วย 

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ต้องมีผู้ปกครองมาด้วย 

ผู้รับบริการ อายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องมีใบยินยอม 

และสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองมาแสดง 

สามารถ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มยินยอมให้ รับการรักษาฟันได้ที่

http://www.dent.chula.ac.th/news/50625/ 

*งดให้บริการสำหรับผู้ที่มีไข้ ไอ เจ็บคอ หรือมีอาการคล้ายไข้หวัด กรุณาสวมหน้ากากอนามัยก่อนเข้าพื้นที่และตลอดการใช้บริการ  

 *ผู้ที่มีโรคประจำตัว โปรดนำยาที่รับประทานประจำติดตัวมาด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
logo
ข่าว อีจัน
www.ejan.co