ครม. อนุมัติ วาฬสีน้ำเงิน ให้เป็นสัตว์ป่าสงวน

ครม. อนุมัติหลักการร่าง พ.ร.ฎ. กำหนดให้ วาฬสีน้ำเงิน เป็นสัตว์ป่าสงวน ร่วมกับ นกชนหิน เพื่อการอนุรักษ์และดูแลอย่างเข้มงวด
ครม. อนุมัติ วาฬสีน้ำเงิน ให้เป็นสัตว์ป่าสงวน

วันนี้ 23 พ.ค.66 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ได้อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) กำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าสงวน(ฉบับที่...)  พ.ศ.....

มีสาระสำคัญเป็นการกำหนดให้วาฬสีน้ำเงิน (Balaenptera musculus) เป็นสัตว์ป่าสงวน ร่วมกับนกชนหิน หรือ นกหิน (Buceros vigil หรือ Rhinoplax vigil) ซึ่งเป็นกฎหมายฉบับเดียวกันกับร่าง พ.ร.ฎ. ที่ ครม. ได้อนุมัติเมื่อวันที่ 6 ก.ย.65 

โดยหลังจากนี้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจะได้ดำเนินการตามขั้นตอน เพื่อรวม พ.ร.ฎ. ทั้ง 2 ฉบับเป็นกฎหมายฉบับเดียวต่อไป ตามขั้นตอนของมาตรา 6 วรรคสอง พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562

ขอบคุณภาพจาก : us.whales.org

น.ส.ไตรศุลี กล่าวต่ออีกว่า องค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ(IUCN) ได้ขึ้นบัญชีให้วาฬสีน้ำเงินมีสถานะเป็นชนิดพันธุ์ที่ใกล้สูญพันธุ์ (Endangered species : EN)หรืออยู่ในบัญชี  IUCN Red List ซึ่งประเทศไทยก็ได้ขึ้นบัญชีวาฬสีน้ำเงินเป็นชนิดพันธุ์ใกล้สูญพันธุ์เช่นกัน (Thailand Red Data)

เมื่อกฎหมายมีผลบังคับให้เป็นสัตว์ป่าสงวนแล้วทั้งวาฬสีน้ำเงิน และนกชนหินหรือนกหิน จะได้รับการอนุรักษ์และดูแลอย่างเข้มงวดเช่นเดียวกับสัตว์ป่าสงวน ทั้ง 4 จำพวก 19 ชนิด ได้แก่ 

1) สัตว์จำพวกเลี้ยงลูกด้วยนำ เช่น กระซู่ กวางผา 

2) สัตว์ป่าจำพวกนก เช่น นกกระเรียน 

3) สัตว์ป่าจำพวกสัตว์เลื้อยคลาน เช่น เต่ามะเฟือง

4) สัตว์จำพวกปลา เช่น ปลาฉลามวาฬ

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า ก่อนจะเสนอเป็นสัตว์ป่าสงวน วาฬสีน้ำเงินเป็นสัตว์ป่าควบคุม ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรราชาติและสิ่งแวดล้อม โดยวาฬสีน้ำเงินเป็นสัตว์ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีแหล่งอาศัยในพื้นที่ทางทะเลระหว่างประเทศ ในประเทศไทยเองมีข้อมูลการพบเห็นวาฬสีน้ำเงินเฉพาะทะเลฝั่งอันดามันเพียง 3 ครั้ง แต่เนื่องด้วยในอดีตถูกล่าจับเป็นจำนวนมากเพื่อนำเนื้อและไขมันมาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และประมงพื้นบ้าน ขณะที่แหล่งอาหารที่ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและความเป็นกรดในทะเล ส่งผลต่อการสืบพันธุ์

คลิปอีจันแนะนำ
อีจันอยากเจอ ไพ่พรหมญาณ ศาสตร์ที่ทั่วโลกยอมรับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
logo
ข่าว อีจัน
www.ejan.co