ผลวิจัยเผย! อุบัติเหตุทางถนน ทำคนไทย “อายุขัยสั้นลง”

ผลวิจัยเผย! อุบัติเหตุทางถนน ทำคนไทย “อายุขัยสั้นลง”

สสส. เผยผลวิจัย อุบัติเหตุทางถนน ทำคนไทย “อายุขัยสั้นลง” พบ 5 ปี ทำสูญเสียทางเศรษฐกิจ 12 ล้านล้านบาท ฉุดรั้งขีดความสามารถพัฒนาประเทศ

ถ้าพูดถึงอุบัติเหตุบนท้องถนน หลายคนคงเคยเห็นกันชินตา แต่รู้หรือไม่ว่าผลกระทบของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมันกระทบอะไรกับคนไทยบ้าง

วานนี้ (13 ธ.ค. 65) ทีมข่าวอีจันได้รับข้อมูล จากโครงการแผนงานยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การอนามัยโลกด้านความปลอดภัยทางถนน ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (International Health Policy Program : IHPP) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ซึ่งเปิดเผยว่า ผลการศึกษาวิจัยงานด้านความปลอดภัยทางถนน ในเวที BIG Talk 2022 เรื่อง “How to ช่วยชีวิตคนไทย จากอุบัติเหตุทางถนน” ซึ่งผลสรุปชี้ชัดว่าการสูญเสียทรัพยากรมนุษย์จากอุบัติเหตุ เป็นมหันตภัยร้ายแรงที่บั่นทอนศักยภาพการพัฒนาประเทศไทย

โดย นพ.วิทยา ชาติบัญชาชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านอุบัติเหตุและวิกฤตบำบัดแห่งองค์การอนามัยโลก เปิดเผยว่า ความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย เป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะไม่เพียงส่งผลให้เกิดความสูญเสียแก่ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน

แต่ยังมีผลกระทบต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เศรษฐกิจ และสังคมอย่างรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสูญเสียของกลุ่มเยาวชน และวัยแรงงานที่เป็นอนาคตของชาติ
โดยในปี 65 ตั้งแต่เดือน เม.ย.-ต.ค. 65 พบว่า ตัวเลขเสียชีวิตบนถนนมากกว่าปี 64 เฉลี่ยเดือนละ 10% คาดว่ายอดรวมผู้เสียชีวิตปีนี้ จะมากถึง 18,000 ราย เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 16,000 ราย

ดร.ภญ.ฐิติพร สุแก้ว นักวิจัยสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) จากแผนงานพัฒนาดัชนีภาระโรคแห่งประเทศไทย รายงานข้อค้นพบเชิงวิชาการ ระบุว่า หากประเทศไทยบรรลุเป้าหมาย ลดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลงไปได้ 50% ให้เหลือ 12 รายต่อแสนประชากร ภายในปี 2570 ได้สำเร็จ จะช่วยเพิ่มอายุค่าเฉลี่ย (LE) 0.9 ปี ในกลุ่มประชากรชาย และ 0.2 ปี ในกลุ่มประชากรหญิง และเพิ่มอายุค่าเฉลี่ยที่มีสุขภาพดี (HALE) เท่ากับ 0.8 ปี ในกลุ่มประชากรชาย และ 0.2 ปีในกลุ่มประชากรหญิง

ตรงกันข้ามหากปัญหาอุบัติเหตุไม่ได้รับการแก้ไข จะกระทบต่อการสูญเสียระยะเวลา ที่ประชากรไทยจะมีชีวิตอยู่ และอยู่อย่างมีสุขภาพดี

ทั้งนี้ สถานการณ์ปัจจุบันในประเทศไทย พบการสูญเสียของประชากรชายมีแนวโน้มสูงขึ้น ในขณะที่ผลกระทบที่เกิดจากประชากรหญิงมีแนวโน้มคงที่

ด้าน พญ.ศิริรัตน์ สุวรรณฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เผยตัวเลขคาดการณ์ความสูญเสียทางเศรษฐกิจปี 2566 กรณีเกิดผู้พิการรายใหม่จากอุบัติเหตุทางถนน ระบุว่า
ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ข้อมูล 3 ฐาน คนไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนรวม 96,230 ราย เฉลี่ยปีละ 19,246 ราย เป็นชายมากกว่าหญิงในสัดส่วน 3.7 ต่อ 1 ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 15-19 ปี ร้อยละ 11.37 และ 20-24 ปี ร้อยละ 11.05
ซึ่งในจำนวนนี้ ร้อยละ 80 เกิดขึ้นในกลุ่มผู้ขับขี่จักรยานยนต์

ขณะที่ภาพรวมความสูญเสียทางเศรษฐกิจมากกว่า 12 ล้านล้านบาท 

แบ่งตามระดับความรุนแรง ดังนี้

1. เสียชีวิต 511,515 ล้านบาท 

2. บาดเจ็บรุนแรง (IPD) 158,669 ล้านบาท 

3. บาดเจ็บเล็กน้อย (OPD) 144,957 ล้านบาท 

4. พิการ 306,156 ล้านบาท

ขณะที่ พล.ต.ท.เอกรักษ์ ลิ้มสังกาศ รองเลขาธิการ ปปง. กล่าวว่า ที่ผ่านมาโทษเกี่ยวกับการผิดกฎหมายจราจร จะมีแต่โทษปรับและบำเพ็ญประโยชน์ ทุกคนจึงคิดว่าไม่รุนแรงและไม่เกรงกลัว เพราะแค่มีเงินจ่ายก็จบ แต่กฎหมายใหม่ภายใต้ระบบตัดคะแนน ที่จะเริ่มบังคับใช้ในปี 66 อย่างเต็มรูปแบบ

ซึ่งไม่ว่าจะรวยหรือจนทุนคนมี 12 คะแนนต่อปีเท่ากัน คะแนนจะถูกตัดมากน้อยแค่ไหน ขึ้นอยู่กับประเภทความผิดที่ผู้ขับขี่ละเมิด

อีกทั้ง เชื่อว่ามาตรการนี้จะทำให้ผู้ขับขี่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ตระหนักและหันมาเคารพกฎจราจรมากขึ้น เพราะหากถูกตัดแต้มจนหมด จะถูกพักใช้ใบขับขี่หรือห้ามขับรถเป็นเวลา 90 วัน หากทำผิดซ้ำๆ อาจถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาตทุกประเภท
โดยระหว่างนั้นหากพบว่า ฝ่าฝืนถูกจับได้ จะมีโทษถึงขั้นจำคุก 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท ส่วนใครที่ต้องการขอคืนคะแนนต้องเข้าอบรมใหม่ โดยกรมการขนส่งทางบก แต่กระบวนการเหล่านี้ผู้ขับขี่จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง เพื่อให้ได้คะแนนคืนมา

นพ.วิวัฒน์ ศีตมโนชญ์ ผู้จัดการแผนงานความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและองค์กรอนามัยโลก กล่าวเสริมว่า แผนยุทธศาสตร์ชาติด้านความปลอดภัยทางถนนฉบับที่ 5 ซึ่งเริ่มต้นในปีนี้ลากยาวไปถึงปี พ.ศ. 2570 เน้นย้ำว่า “ทุกชีวิตมีความหมายและมีคุณค่ากับสังคม”
เนื่องจากแผนฉบับที่ 4 ไม่ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่เขียนไว้ ส่วนสำคัญมาจากระบบติดตามกำกับ ไม่ดีเท่าที่ควร ดังนั้น แผนฉบับที่ 5 ที่ตั้งเป้าลดตายลงครึ่งหนึ่ง ให้ลดเหลือ 12 รายต่อแสนประชากร จึงเป็นเรื่องที่ท้าทายมาก

แต่แผนฉบับนี้จะสำเร็จหรือไม่ ต้องใช้ความมุ่งมั่นอย่างสูง อาศัยความร่วมมือจากทุกหน่วยงานและภาคีเครือข่าย โดยเฉพาะการเพิ่มอัตราการสวมหมวกนิรภัย และคุมพฤติกรรมดื่มไม่ขับ จะลดการเสียชีวิตลงได้ถึง 12,000 คน

คลิปอีจันแนะนำ
รถคว่ำคนขับติด ไม่มีใครช่วยสักคน

Related Stories

No stories found.
logo
อีจัน
www.ejan.co