ผู้ว่าราชการหญิงมุสลิมคนแรก ของ จังหวัดปัตตานี

ร่วมแสดงความยินดี กับ ผู้ว่าราชการหญิงมุสลิมคนแรก ของจังหวัดปัตตานี
ผู้ว่าราชการหญิงมุสลิมคนแรก ของ จังหวัดปัตตานี

สตรีมุสลิมคนแรก ที่กระทรวงมหาดไทย แต่งตั้งนั่งเก้าอี้ผู้ว่าราชการเมืองปัตตานี

นางพาตีเมาะ สะดียามู ในวัย 57 ปี ผู้ว่าราชการหญิงมุสลิมคนแรก ของจังหวัดปัตตานี เกิดเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2508 อาศัยอยู่ที่ ต.ลำใหม่ อ.เมือง จ.ยะลา เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

 และศึกษาต่อปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการพัฒนาสังคม คณะ พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ม.นิด้า)

ขอบคุณภาพ : หอจดหมายเหตุมุสลิมสยาม

ได้รับราชการ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2536 เป็นนักการข่าวนักบริหารงานทั่วไป ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดระนอง และได้เติบโตในสายงาน สำนักงานจังหวัดยะลา และปัตตานี ก่อนจะเข้ารับตำแหน่ง ผอ.สำนักบริหารกลาง (อำนวยการสูง) ศูนย์อำนวยการบริการจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ตามด้วยหัวหน้าสำนักงานจังหวัดพัทลุง

และรับตำแหน่ง รองผู้ว่าฯพัทลุง และรับตำแหน่ง “รองผู้ว่าฯนราธิวาส” 4 ปีเต็ม ก่อนจะย้ายไปนั่งตำแหน่ง รองผู้ว่าฯยะลาจังหวัดบ้านเกิด และล่าสุดได้เข้ารับตำแหน่ง “ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี” ซึ้งเป็นหญิงมุสลิมคนแรก

ขอบคุณภาพ : หอจดหมายเหตุมุสลิมสยาม

อีจันขอแสดงความยินดีกับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีด้วยนะคะ

ขอบคุณข้อมูล : หอจดหมายเหตุมุสลิมสยาม

คลิปอีจันแนะนำ
สันธนะ ยื่น ขอเป็นพยาน คดีธุรกิจจีนสีเทา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co